У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(позачергова шістнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2017 року                        №530

Про внесення змін до районної програми

соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та постанови Кабінету Міністрів України  від  20 березня 2013 року № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», враховуючи  клопотання районної державної адміністрації, за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 грудня 2017 року № 547, зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, що додаються.       

         2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми із внесеними змінами.

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                              В.П.Стельмах

 

 

СХВАЛЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                             Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                              районної ради 

19 грудня 2017 року                                                 від 22 грудня 2017 року  №530

№ 547                                                                    

 

Зміни

до районної програми соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

         1. Пункт 35 розділу “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми викласти у такій редакції:

 

 

Найменування заходу

Відповідаль-ні за виконання

Джерела фінансу-вання (держав-ний, обласний,місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі, за роками, (тис. грн.)

2015

2016

2017

2018

 

35

Створення мережі соціальних робітників на громадських роботах для надання  допомоги учасникам антитерористичної операції та їх родинам при сільських та селищних радах району.  Фінансування громадських робіт та робіт по договору здійснюється за рахунок місцевих бюджетів шляхом їх спрямування на :

 - оплату основної та додаткової заробітної плати;

- сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- оплата проїзду в межах району;

- придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування.

 

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищних рад

Районний бюджет,

сільські селищні ради

 

     278,5

 

  -

 

 -

 

  -

 

 278,5

 

 

         2. Позицію “Усього за Програмою” розділу “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми викласти в такій редакції:

 

Найменування заходу

Відповідаль-

ні за

виконання

Джерела фінансу-вання (державний, обласний, місцевий бюджет, інші)

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконан-ня завдань, тис.грн.

У тому числі за роками (тис.грн.)

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Усього за програмою

 

 

 

3180,824

 

1523,324

 

339,0

 

721,0

 

597,5

 

у тому числі

 

Обласний бюджет

 

1004,324

 

1004,324

 

-

 

-

 

-

Районний бюджет

 

2176,5

 

519,0

 

339,0

 

721,0

 

597,5

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                  М.Г.Сальчук