У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шістнадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2017 року                        №539

Про внесення змін до

районного бюджету

на 2017 рік

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.  Внести зміни до рішень районної ради від 22 грудня 2016 року № 298 «Про районний бюджет на 2017 рік», від 11 січня 2017 року № 308 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 06 квітня  2017 року № 360 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,  від 27 червня  2017 року № 424 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,   від 03 серпня  2017 року № 440 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 29 вересня  2017 року № 476 «Про внесення змін до районного бюджету на   2017 рік», від 06 грудня  2017 року № 499 «Про внесення змін до районного бюджету на   2017 рік», а саме :

визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету збільшити на суму 3623876,00 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету збільшити на суму 4822166,00 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету зменшити на 1198290,00 грн., в тому числі доходи бюджету розвитку  зменшити  на 1198290,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  районного бюджету  збільшити на суму 3623876,00 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету збільшити на суму 4093000,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету зменшити на суму 469124,00 грн., згідно з додатком № 3 цього рішення,

        із них :

        - зменшити обсяг бюджету розвитку районного бюджету на суму 469124,00 грн. згідно з додатком № 5 цього рішення;

      - збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму 729166 грн., із них збільшити обсяг коштів переданих із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 729166,00  грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

           - збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму 729166,00 грн., джерелом покриття якого установити надходження коштів, переданих із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), в сумі 729166,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.   

          2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 895966937,68 грн.

          У тому числі по загальному фонду 854526626,27 грн. та спеціальному фонду 41440311,41 грн.

          3. Збільшити на 2017 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення на суму 6573586,00 грн.

У тому числі:

          - по загальному фонду бюджету збільшити на суму 8970166,00 грн.

Із них:

          - збільшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету на суму 80000,00 грн.

         - збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 4324845,00 грн.;

            - збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1   статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, визначених абзацами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов на суму 547321,00 грн.;

            - зменшити   обсяг  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на суму 125000,00 грн.;

 

             -  збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що передається з районного бюджету   на суму 4143000,00 грн.:

           із них:

-                обласному бюджету на капітальний ремонт дороги по                            вул. Першотравнева в с. Грушвиця Перша Рівненського району Рівненської області  збільшити на суму 2000000,00 грн.;

-    Квасилівському селищному бюджету на капітальний ремонт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) по                           вул. Молодіжна, 26 в смт Квасилів Рівненського району Рівненської області (утеплення фасаду) збільшити на суму 943000,00 грн.;

-    Кустинському  сільському бюджету на капітальний ремонт  дорожнього покриття по вул.. Першотравнева в с.Кустин Рівненського району  Рівненської області збільшити  на суму 600000,00 грн.;

-    Верхівському  сільському бюджету на реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням  енергозберігаючих технологій по вул.Козацька в с.Макотерти Рівненського району Рівненської області збільшити на суму 200000,00 грн.;

-    Верхівському  сільському бюджету на реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням  енергозберігаючих технологій по вул. Садовій, вул. Бегми, вул.Івана Франка в с.Ясениничі  Рівненського району Рівненської області збільшити на суму 300000,00 грн.;

-Дядьковицькому  сільському бюджету на реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням  енергозберігаючих технологій в с.Дядьковичі  Рівненського району Рівненської області збільшити на суму 100000,00 грн.

 В тому числі:

          - по спеціальному фонду бюджету зменшити на суму  2396580,00 грн.

   Із них :

          - зменшити  обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1198290,00 грн.;

            -  зменшити  обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій , що передається з районного бюджету   на суму 1198290,00 грн.:

           із них:

          - Квасилівському селищному бюджету поточний ремонт вул. Дачна в       смт Квасилів Рівненського району зменшити на суму на суму 150012,00 грн.;

           - Бронниківському сільському бюджету на поточний ремонт                             вул. Залізнична в с. Рогачів Рівненського району зменшити  на суму                         199206,00 грн.;

            - Квасилівському селищному бюджету на  поточний ремонт вул. Нова в смт Квасилів Рівненського району зменшити  на суму 100008,00 грн.;

            - Квасилівському селищному бюджету на поточний ремонт                               вул. Берегова в смт Квасилів Рівненського району зменшити на суму                     175014,00 грн.;

            - Квасилівському селищному бюджету на поточний ремонт                            вул. Набережна в смт Квасилів Рівненського району зменшити на суму                      199518,00 грн.;

            - Квасилівському селищному бюджету на поточний ремонт вул. Біла в смт Квасилів Рівненського району зменшити  на суму 199518,00 грн.;

            - Квасилівському селищному бюджету на поточний ремонт                            вул. Тополина в смт Квасилів Рівненського району зменшити на суму       175014,00 грн.     

          4. Зменшити обсяг бюджету розвитку районного бюджету на суму 469124,00 грн. та внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які                             у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету на суму 469124,00 грн. (Додаток № 5).

         5. В складі видатків районного бюджету на 2017 рік внести зміни на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 6 до цього рішення на суму 5000,00 грн.

        6. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                             В.П.Стельмах

 

   

 

 

 

 

 

Download this file (Додатки грудень 2 уточнено.xls)додаток[ ]121 kB