У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова шістнадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22 грудня 2017 року                        №540

 

Про районний бюджет

на 2018 рік

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

     1. Визначити на 2018 рік:

      - доходи районного бюджету  в сумі 915161178,00 грн. згідно з додатком               № 1 цього рішення:

 в тому числі доходи загального фонду районного бюджету в сумі        912905928,00 грн.,  доходи спеціального фонду районного бюджету в сумі 2255250,00 грн.;

       - видатки  районного бюджету у сумі  915161178,00 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення:

в тому числі видатки загального фонду районного бюджету в сумі 907405928,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету в сумі 7755250,00 грн.;

      -  джерела фінансування районного бюджету згідно з додатком  №2 цього рішення:

 в тому  числі профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 5500000,00 грн., напрямком використання якого встановити кошти передані  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в суму 5500000,00 грн.;

в тому числі  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 5500000,00 грн., джерелом покриття  якого встановити надходження коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в суму 5500000,00 грн.

        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 915161178,00 грн.,

        у тому числі по загальному фонду 907405928,00 грн. та спеціальному фонду 7755250,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

       3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік  у сумі 50000,00 гривень.

       4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі  827122579,00 грн.

В тому числі:

        - по загальному фонду бюджету в сумі 827122579,00 грн.

Із них:

-  надходження базової дотації з державного бюджету в сумі 32260300,00 грн.;

- надходження  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 40025900,00 грн.;

- надходження іншої додаткової дотації з бюджету Клеванської селищної ради в сумі 18024339,00 грн.;

-  надходження субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі  169689200,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 6720000,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на  оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 274152000,00 грн.;

-  надходження субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 3333000,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2205000,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет) в сумі 1578300,00 грн.;

- надходження освітньої субвенції з державного бюджету в сумі  158892800,00  грн.;

- надходження  медичної субвенції з державного бюджету в сумі 58724700,00 грн.;

- надходження іншої субвенції з обласного бюджету  на пільгове медичне  обслуговування осіб , які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи  в сумі 62100,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 18601500,00 грн.;

- надходження субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 8522300,00 грн.;

- передачу іншої  дотації з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад в сумі 34000000,00 грн. ;

- передачу іншої субвенції з районного бюджету бюджетам сільських та селищних рад на виконання районної програми «Шкільний автобус» в сумі 161140,00 грн, із них Великоомелянському сільському бюджету в сумі 135636,00 грн., Корнинському сільському бюджету в сумі 25504,00 грн.;

- передачу іншої субвенції з районного бюджету обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в                                  КЗ "Рівненський обласний  центр комплексної реабілітації інвалідів" в с.Олександрія в сумі 130000,00 грн.;

- передачу іншої субвенції з районного бюджету м.Вараш на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в КЗ" Варашський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів " імені З.А. Матвієнко в сумі 40000,00 грн.

Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації  протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на соціальний захист населення .

Установити, що перерахування іншої дотації  місцевим бюджетам здійснюється фінансовим управління  щодекадно, відповідно до розпису районного бюджету,  з врахуванням фактичного виконання його доходної частини.

           5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі   250 000,00 гривень.

 Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, у міжсесійний період виділяти кошти  з резервного фонду районного бюджету.

6. При формуванні та виконанні районного бюджету на 2018 рік застосовувати програмно-цільовий метод.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- здійснити  публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про районний бюджет,  до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднити, шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до фінансового управління.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік  за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити обсяг бюджету розвитку районного бюджету на 2018 рік  в сумі 5500000,00 грн. та перелік об’єктів, фінансування яких  буде здійснюватись з бюджету розвитку районного бюджету на суму 5500000,00 грн. згідно з додатком №5 цього рішення.

       9. Затвердити в складі видатків районного бюджету на 2018 рік кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6141846,00 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

10. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за економічною класифікацією видатків.

Надати право  фінансовому управлінню райдержадміністрації  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.

У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету та до розпису районного бюджету.

11.Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2018 рік.

Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв, у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях, відповідно до встановлених асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

12. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14. Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику  фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

15.  Дозволити районній  державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       16. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків при надходженні чи перерозподілі коштів субвенцій з обласного, державного та інших місцевих бюджетів внести  зміни до  розпису доходів та видатків районного бюджету з послідуючим  затвердженням внесених змін на сесії районної ради.

       17 Відповідно до статті 93 та  пункту 20 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України утримання закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів-дошкільних навчальних закладів І ступеня, сільських, селищних будинків культури та клубів здійснюється з сільських та селищних бюджетів. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету, обсяг якого визначається за формулою згідно з додатком 7 до даного рішення.  

18. Додатки  1-7 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                       В.П.Стельмах

 

   

 

 

 

Download this file (_Додатки 1-6 бюджет.xls)додаток[ ]155 kB
Download this file (Додаток 7.doc)додаток[ ]35 kB