У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(сімнадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 березня 2018 року                                                    № 610

 

Звіт про виконання

районного бюджету

за 2017 рік

       

Заслухавши та обговоривши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за  2017 рік, районна  рада констатує, що до загального фонду районного бюджету надійшло 874813629,31 грн. доходів.

Виконання затвердженого на звітний період плану по власних доходах забезпечено на 103,9  відсотка, або до бюджету  надійшло 5441439,53  грн.  понад планових надходжень.

За 2017 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету 14760800,00 грн. базової дотації,  1587100,00 грн. стабілізаційної дотації та 38322100,00 грн. додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

Крім цього, з загального фонду бюджетів інших рівнів отримано субвенцій на загальну суму 673832684,80  грн., в тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічних захворювань в сумі               155878259,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 264068200,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3285292,04 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 657754,08 грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 142679300,00 грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 70605969,38 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво /капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 5132899,87 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі              15590395,00 грн.;

- інші субвенції  в сумі 2791800,38 грн.;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 4970105,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 155019,00 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя в сумі 5558322,10 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1   статті 10, а також для осіб з інвалідністю І – ІІ групи, визначених абзацами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов в сумі 2233364,22 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 226004,67 грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 21004232,47 грн.,             в тому числі власних надходжень бюджетних установ на суму                      10398733,09 грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на суму 88596,91 грн. Надходження офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів склали - 10516902,47 грн., із них:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 6682355,00 грн.;

- інші субвенції в сумі 3834547,47 грн.

Протягом 2017 року з загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 837113248,75 грн., або 98,0 відсотків до уточнених        призначень на звітний період. Сільським та селищним бюджетам направлено 37344033,00 грн. іншої додаткової дотації. Відповідно до рішень районної ради перераховано інші субвенції з районного бюджету  в сумі 678015,20  грн. Передано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 1726452,80 грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 10994761,54 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 224404,67 грн.

         В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 25,6 відсотків, або  214064070,46 грн., на придбання предметів, матеріалів  послуг та на відрядження  використано 20306760,86 грн., або 2,4 відсотка, видатки на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв проведені в сумі 16936836,98  грн., що складає 2,0 відсотки в структурі видатків районного бюджету. На придбання продуктів харчування видатки склали 3356621,12 грн. Трансфертні платежі становлять –                43140195,69 грн. На соціальне забезпечення населення профінансовано 430305847,95 грн.  Капітальні видатки склали - 10994761,54 грн. Проведено  інших видатків на суму 97993025,75 грн., в тому числі на охорону здоров'я в сумі 97722877,44 грн.

        За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на суму 49043236,57 грн., із них по органах місцевого самоврядування на суму 29647,35 грн., по установах освіти – 17362342,12 грн., охорони здоров’я – 3884369,26 грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  направлено  746796,11 грн., по установах культури – 1720893,01 грн., на фізичну культуру та спорт – 84663,23 грн., на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу -5132899,87 грн., на інвестиційний розвиток – 2366101,22 грн., на придбання житла  для учасників АТО – 2233364,22 грн., на нормативну грошову оцінку земель – 179054,16 грн., внески в статутні фонди склали 499739,80 грн. Передано субвенцій на соціально-економічний та культурний розвиток регіонів на суму 64500 грн, на соціально-економічний розвиток окремих територій на суму 6119060,80 грн., інших субвенцій на суму 8539006,86 грн. та проведено інших видатків на суму 80798,86 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись частиною 1.17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної  ради, районна  рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за  2017 рік:

         1.1.     По загальному фонду (Додаток 1, 2):

- по  доходах в сумі 874813629,31  грн.,

- по видатках в сумі  837113248,75 грн.,

- обсяг  кредитування в сумі 50000,00 грн.,

- обсяг коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 28117460,03 грн.

з перевищенням доходів над видатками,  кредитуванням та обсягом коштів, переданих  на суму 9532920,53 грн.

1.2.     По спеціальному фонду (Додаток 3, 4):

- по доходах в сумі 21004232,47 грн.,

- по видатках в сумі 49043236,57  грн.,

- повернення кредитів в сумі 139,60  грн.,

- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 28117460,03 грн.

з перевищенням видатків над доходами, поверненням кредитів та обсягом коштів, переданих на суму 78595,53 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                                  В.П.Стельмах

 

 

 

Download this file (Додаток 1.xls)додаток[ ]38 kB
Download this file (Додаток 2.xls)додаток[ ]55 kB
Download this file (Додаток 3.xls)додаток[ ]25 kB
Download this file (Додаток 4.xls)додаток[ ]32 kB