У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова вісімнадцята сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 травня 2018 року                                                    № 633

 

Про Районну програму оздоровлення

та відпочинку дітей і розвитку мережі

дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку на період до 2022 року

 

         З метою створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
району,
відповідно до Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей
», пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 862 «Про Обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06 квітня 2018 року № 151, Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2022 року (далі – Програма), що додається.

         2. Районній державній адміністрації:

         - забезпечити організацію і виконання заходів Програми;

- передбачати відповідні кошти на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад, об’єднаних територіальних громад розробити відповідні Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2022 року та затвердити їх в установленому порядку, забезпечивши виконання заходів Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, у справах сімї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                               В.П.Стельмах

СХВАЛЕНО                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням  голови                        Рішення Рівненської районної ради

Рівненської райдержадміністрації         від 17 травня 2018 року № 633          

06 квітня 2018 року № 151                     

  

Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей

і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення

та відпочинку на період до 2022 року

Загальні положення

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами визначені Конвенцією про права дитини, що ратифікована Україною
у 1991 році.

Поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у період канікул.

Стан здоров’я дітей – один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

На сьогодні практично не здійснюється будівництво дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, що діють на сьогодні, потребують не тільки модернізації їх матеріально-технічного стану, а й удосконалення змісту і структури освітньо-виховної діяльності з урахуванням сучасних вимог.

Відсутній механізм державної підтримки та економічного стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати житлово-комунальних послуг, сплати податків і зборів, оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

 

Визначення понять

 

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

Оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійснюються у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

відпочинкова зміна - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

оздоровча зміна - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;

мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;

дитячий заклад санаторного типу - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоровя, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення,
спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення;

табір з денним перебуванням - табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоровя, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше шести годин;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або цілодобовим перебуванням, у якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;

         діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти-учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

 

Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Основними завданнями Програми є:

створення сучасного механізму мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв;

створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

підтримка інноваційних проектів та нових методик виховної роботи у сфері оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;

створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки творчого потенціалу дітей під час проведення оздоровчої кампанії;

впровадження новітніх телекомунікаційних технологій;

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях оптимальних умов для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, які потребують особливих умов для оздоровлення;

збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

підвищення рівня охоплення дітей послугами з оздоровлення;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей через безготівкове перерахування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, санаторіям Рівненської області.

Заходи з виконання Програми наведені в додатку.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень охоплення дітей послугами з оздоровлення, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

створити умови для якісного відпочинку дітей шкільного віку у пришкільних таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

підтримати інноваційні проекти та нові методики виховної роботи у сфері оздоровлення та відпочинку, формування здорового способу життя;

зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, в тому числі тих, які потребують особливих умов для оздоровлення;

створити сучасний механізм мотивації та стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

забезпечити контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного бюджету, обласного, районного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                           М.Г.Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток

до Програми

 

 


Заходи з виконання Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2022 року

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Забезпечення координації та контролю за підготовкою і проведенням оздоровчої кампанії

1.

Створення та забезпечення роботи оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії

Щороку

Віділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації,

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

2.

Здійснення перевірок стану готовності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», інших дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв розташованих на території району до оздоровчої кампанії (за необхідності)

Щороку

Відділи молоді та спорту, охорони здоров’я

райдержадміністрації,

Рівненське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області,

Рівненське міськрайонне управління Головного управління Державної служби України  з надзвичайних ситуацій в Рівненській області

Разом

5,0

7,0

9,0

11,0

12,0

Районний

бюджет

5,0

7,0

9,0

11,0

12,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

 

 

 

3.

Забезпечення участі та проведення семінарів, нарад та інших заходів щодо організації та проведення дитячої оздоровчої кампанії

 

 

Щороку

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Разом

10,0

12,0

16,0

18,0

20,0

Районний бюджети

5,0

6,0

 

8,0

9,0

10,0

Місцеві

бюджети

5,0

6,0

8,0

9,0

10,0

Всього

15,0

19,0

25,0

29,0

32,0

 

 

Районний

бюджет

10,0

13,0

17,0

20,0

22,0

Місцеві бюджети

5,0

6,0

8,0

9,0

10,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

 

ІІ. Забезпечення дітей організованими формами відпочинку та оздоровлення

 

1.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Щороку

Віддли молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», виконавчі комітети сільських, селищної рад об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

 

Разом

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

1950,0

Районний бюджет

800,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

Місцеві

бюджети

300,0

400,0

400,0

500,0

500,0

Інші джерела

100,0

100,0

200,0

200,0

250,0

 

2.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок на оздоровлення дітей

Щороку,

травень – вересень

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», виконавчі комітети сільських, селищної рад об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

Разом

 

350,0

380,0

410,0

450,0

40,0

Районний бюджет

 

250,0

250,0

280,0

300,0

300,0

Місцеві бюджети

 

50,0

80,0

80,0

100,0

100,0

Інші джерела

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в період зимових шкільних канікул

Щороку, грудень – лютий

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», виконавчі комітети сільських, селищної рад об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві

Бюджети

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.

Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення  (дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює)

Щороку

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації

Разом

50,0

70,0

100,0

120,0

150,0

Інші джерела

50,0

70,0

100,0

120,0

150,0

5.

Забезпечення послугами із санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, у супроводі одного з батьків, відповідно до чинного законодавства

 

Щороку

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Разом

 

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

6.

Організація відпочинку дітей шкільного віку у закладах з денним перебуванням

 

 

 

Щороку

Відділ освіти райдержадміністрації

Разом

700,0

900,0

1100,0

1200,0

1400,0

Районний бюджет

500,00

600,0

700,0

700,0

800,0

Місцеві бюджети

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Інші джерела

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

7.

Забезпечення послугами оздоровлення учнів районної дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних змагань, спартакіад

Щороку

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

 

Разом

160,0

190,0

230,0

310,0

370,0

Районний

бюджет

100,0

120,0

140,0

200,0

250,0

Місцеві бюджети

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Інші джерела

30,0

30,0

40,0

50,0

50,0

8.

Організація та проведення у районі оздоровлення і відпочинку дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, дітей з місць проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території України

Щороку

Відділи молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

 

Разом

 

150,0

200,0

270,0

300,0

330,0

Районний бюджет

 

50,0

100,0

150,0

170,0

180,0

Місцеві бюджети

 

50,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Інші джерела

50,0

50,0

60,0

60,0

70,0

9.

Підбір та направлення груп дітей Рівненського району на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства Український дитячий центр Молода гвардія (м. Одеса), державного підприємства України Міжнародний дитячий центр Артек (Київська область)

 

Щороку

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

Разом

 

 

 

50,0

50,0

60,0

60,0

70,0

Інші джерела

50,0

50,0

60,0

60,0

70,0

Всього

2660,0

3190,0

3770,0

4240,0

4720,0

 

Районний бюджет

1700,0

1970,0

2270,0

2470,0

2730,0

Місцеві бюджети

530,0

720,0

790,0

980,0

1050,0

Інші джерела

430,0

500,0

710,0

790,0

940,0

ІІІ. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв, поліпшення їх матеріально-технічної бази

1.

Поліпшення матеріально-технічної бази КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Щороку

Фінансове управління, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділ молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

 

Разом

700,0

700,0

700,0

900,0

900,0

Районний бюджет

500,0

500,0

500,0

600,0

600,0

Місцеві

бюджети

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Інші джерела

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Забезпечення підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв шляхом встановлення у визначеному законодавством порядку пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, сплати місцевих податків і зборів

 

 

 

 

 

Щороку

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Забезпечення безперебійного електро-, водо-, газо- та теплопостачання до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв, а також вжиття заходів щодо безпечної експлуатації всіх мереж та обладнання і виконання інших робіт щодо їх функціонування

Щороку

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії (за згодою)

Разом

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.

Участь КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» у проведенні регіональної виставки-ярмарку послуг дитячого оздоровлення та відпочинку

Щороку, березень – червень

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

5.

Встановлення відповідних дорожніх знаків у місцях розташування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв, у тому числі місцях для купання

Щороку

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

6.

Організація чергування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях (за необхідності), а також наближення маршрутів відпрацювання поліції до зон відпочинку та оздоровлення дітей

Щороку

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

 

Разом

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Районний бюджет

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Місцеві бюджети

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Інші джерела

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

7.

Визначення та облаштування місць для купання дітей відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України у місцях масового відпочинку людей на воді (пляжах)

 

Щороку

Рівненське міськрайонне управління Головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії розташовані на території району (за згодою)

Разом

 

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

8.

Забезпечення систематичного контролю за способом життя та поведінкою дітей, які перебувають на обліку в органах Національної поліції України, надання допомоги в організації їх дозвілля, відпочинку та зайнятості в літній період

Щороку

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділи молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

 

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

9.

Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв медичними працівниками згідно із штатним розписом

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії розташовані на території району (за згодою)

 

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

10.

Закріплення закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв за територіальними лікувально-профілактичними закладами району для надання невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги

 

 

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

11.

Забезпечення участі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» в обласному конкурсі проектів розвитку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв з метою оздоровлення і відпочинку дітей

 

 

Щороку

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

Всього

725,0

725,0

725,0

925,0

925,0

 

Районний бюджет

510,0

510,0

510,0

610,0

610,0

Місцеві бюджети

110,0

110,0

110,0

210,0

210,0

Інші джерела

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

ІV. Створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях

1.

Участь КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» у проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області

2018 - 2022 роки

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Разом

10,0

15,0

15,0

20,0

20,0

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

10,0

15,0

15,0

20,0

20,0

2.

Забезпечення державного санепіднагляду та лабораторного контролю за якістю і безпечністю харчових продуктів, питної води та води відкритих водойм у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях, розташованих на території району

Щороку

Рівненське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства під час функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв, розташованих на території району

Щороку

Рівненське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

4.

Здійснення лабораторного контролю за станом готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв району до оздоровчої кампанії (вода питна, вода поверхневих водойм в зоні пляжів)

До

01 червня щороку

Рівненський міжрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи „Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

 

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

5.

Забезпечення лабораторного контролю за якістю і безпечністю харчових продуктів, питної води, води відкритих водойм, ґрунту у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях, розташованих на території району

Щороку (червень –серпень)

Рівненський міжрайонний відділ лабораторних досліджень державної установи „Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії розташовані на території району (за згодою)

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

6.

Здійснення комплексу заходів щодо приведення систем протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж, влаштування пірсів) у відповідність із вимогами нормативно-правових актів

Щороку

Рівненське міськрайонне управління ГУ Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою).

Разом

25,0

30,0

35,0

45,0

55,0

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

5,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Інші джерела

20,0

20,0

25,0

30,0

40,0

7.

Приведення систем та засобів протипожежного захисту дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв у відповідність із вимогами нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки

Щороку

Рівненське міськрайонне управління ГУ Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії розташовані на території району (за згодою).

Разом

25,0

30,0

35,0

45,0

55,0

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

5,0

10,0

10,0

15,0

15,0

Інші джерела

20,0

20,0

25,0

30,0

40,0

8.

Здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів і автошляхів, якими будуть перевозитися діти до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, а також за оперативною обстановкою під час перевезення дітей автомобільним та залізничним транспортом

Щороку

Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області,  виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

9.

Забезпечення всіх дітей, які направляються у санаторії та заклади оздоровлення і відпочинку, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

10.

Забезпечення, за необхідності, належного медичного обслуговування у лікувально-профілактичних закладах району для дітей, які перебувають на оздоровленні та відпочинку

 

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

11.

Забезпечення медичних пунктів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв медикаментами для здійснення амбулаторного прийому хворих і надання невідкладної медичної допомоги

Щороку

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

Всього

60,0

75,0

85,0

110,0

130,0

У тому числі

Районний бюджет

 

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

 

 

10,0

20,0

20,0

30,0

30,0

Інші джерела

50,0

55,0

65,0

80,0

100,0

V. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Проведення нарад для керівників та педагогічного персоналу дитячих закладів відпочинку

Щороку, травень

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Разом

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Інші джерела

-

-

-

-

-

2.

Організація та проведення семінарів, нарад, тренінгів, навчань та інших заходів з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії для керівників і працівників дитячих закладів відпочинку

Щороку

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Співпраця з українськими та іноземними урядовими й неурядовими організаціями з питань оздоровлення і відпочинку дітей

Щороку

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії розташовані на території району (за згодою)

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Провести районний етап та забезпечити участь в обласному огляді-конкурсі на кращу організацію виховної роботи у дитячих закладах відпочинку

Щороку

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Разом

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Районний бюджет

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

5.

Забезпечення участі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» в обласному огляді-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Рівненської області

Щороку

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації,  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

Разом

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

 

-

-

-

-

-

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

6.

Організація в КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», дитячих закладах відпочинку району проведення тематичних змін щодо вивчення та застосування іноземних мов, творчого та спортивного розвитку, національно-патріотичного виховання тощо

Щороку

Відділи молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад, об’єднаних територіальних громад, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», інші дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

 

 

100,0

100,0

120,0

130,0

130,0

Районний бюджет

30,0

30,0

40,0

50,0

50,0

Місцеві бюджети

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

Інші джерела

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

7.

Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів із використанням пластової методики виховання у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, санаторіях

Щороку

Відділи освіти, молоді та спорту, культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад, об’єднаних територіальних громад, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», інші дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

100,0

100,0

120,0

130,0

130,0

Районний бюджет

30,0

30,0

40,0

50,0

50,0

Місцеві бюджети

50,0

50,0

60,0

60,0

60,0

Інші джерела

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

8.

Організація та забезпечення широкого інформаційного супроводу заходів щодо організації та проведення оздоровчої кампанії

Щороку

Відділи освіти, молоді та спорту, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських та селищної рад, об’єднаних територіальних громад, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ», інші дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, санаторії, розташовані на території району (за згодою)

Разом

 

 

-

-

-

-

-

Районний бюджет

-

-

-

-

 

Місцеві бюджети

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

Всього

320,0

330,0

380,0

410,0

420,0

У тому числі

Районний бюджет

80,0

90,0

120,0

150,0

160,0

Місцеві бюджети

100,0

100,0

120,0

120,0

120,0

Інші джерела

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

Разом за Програмою

3780,0

4439,0

4985,0

5714,0

6227,0

 

Районний бюджет

2300,0

2583,0

2917,0

3250,0

3522,0

Місцеві бюджети

755,0

956,0

1048,0

1349,0

1420,0

Інші джерела

725,0

8000,0

1020,0

1115,0

1285,0

                                     

 

Заступник голови ради                                                            М.Г.Сальчук