У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев’ятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 червня  2018 року                                                                                                  №654

 

Про  хід виконання рішення районної ради

від 14 червня 2013 року № 1106 «Про програму

розвитку водного господарства Рівненського

району на період до  2021 року»

         З метою збереження і відтворення водних ресурсів, відновлення ролі меліорованих земель, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод у районі, керуючись частиною 1.16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

 

1.    Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 14 червня 2013 року №1106 «Про програму розвитку водного господарства Рівненського району на період до 2021 року» взяти до відома (додається).  

2. Районній державній адміністрації при формуванні бюджету передбачити кошти для реалізації Програми.

3.    Рекомендувати сільським, селищним радам при формуванні місцевих бюджетів на відповідні роки передбачити видатки на реалізацію заходів Програми.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Заступник голови ради                                                              М.Г.Сальчук

 

ІНФОРМАЦІЯ

Про  хід виконання рішення районної ради від 14 червня 2013 року

№ 1106 «Про програму розвитку водного господарства Рівненського

району на період до  2021 року»

 

 В районі  розроблена Програма  розвитку водного господарства Рівненського району на період до  2021 року, погоджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 01 березня  2013 року № 82 і затверджена рішенням районної ради  від 14 червня 2013 року  № 1106.

Метою Програми є збереження і відтворення водних ресурсів району, підвищення врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях та покращення їх еколого-меліоративного стану, запобігання та ліквідація  наслідків шкідливої дії вод.

Орієнтовний обсяг фінансування  передбачено в сумі 24,1 млн. гривень, зокрема за рахунок державного бюджету – 22,7 млн. гривень, обласного бюджету – 210 тис. гривень, місцевих бюджетів – 430 тис. гривень, інших джерел, не заборонених законодавством, - 750 тис. гривень, у тому числі:

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь – 2,1 млн. гривень;

- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 21,9 млн. гривень.

         В 2014-2017 роках проведено комплекс заходів по збереженню і відтворенню  водних ресурсів, покращенню роботи меліоративних систем.

            По напрямку  забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного  стану осушуваних угідь проведено вирубування дерев та чагарникової рослинності  на меліоративних каналах  площею 180 га, в тому числі на  внутрішньогосподарській  мережі - 40 га, обкошування меліоративних каналів та дамб від рослинності - 581 га, в тому числі на внутрішньогосподарській мережі  - 135 га,  очищення відкритої мережі  від мулу   та наносів – 4,2 км, окультурено   2 джерела на осушувальній системі «Стубелка», впорядковано джерела на територіях Верхівської, Великожитинської, Обарівської сільських рад, обкошено 7,1 га дамб. Щорічно здійснюється ремонт гідротехнічних споруд від 18 до 24 штук,  насосної станції на осушувальній системі «Загороща».   

         Для попередження  підтоплення  сільськогосподарських угідь  та населених пунктів працює мережа водомірних постів в кількості 11 штук на меліоративних системах для  обліку і відведення води та проводиться від 348 до 430 замірів протягом року.

З метою стабільного регулювання водоскиду на річці  Путилівка працює гідровузол біля с.Жобрин та шлюз регулятор на осушувальній системі «Загороща». 

 Великожитинською сільською радою для покращення роботи пасовищ розроблено в 2014 році проект очистки меліоративних каналів осушувальної системи Житин-Городище загальною кошторисною вартістю 300 тисяч гривень. За цей період проведено вирубування кущів, очистка каналу від мулу та сміття, розрівнювання кавальєрів і освоєно 386,0 тис.гривень.

Корнинською сільською радою в 2017 році проведено пониження рівня ґрунтових вод на меліоративних каналах, очистка русла від мулу і використано на ці роботи 199,4 тис.гривень. Подібні роботи проводилися Бронниківською сільською радою.

З районного бюджету під програму  та по інших сільських радах кошти  на фінансування робіт  з відновлення та догляду за внутрішньогосподарською інженерною інфраструктурою меліоративних систем не виділялися.           

Питання покращення  технічного стану  меліоративної мережі  і раціонального використання  осушених земель щорічно розглядається на нарадах та семінарах з керівниками та спеціалістами  сільськогосподарських підприємств району  за участю спеціалістів управління водного господарства.  

 В  школах селища Клевань, сіл Голишів та Білів проведено просвітницькі екологічні заходи.

Сільським, селищним радам рекомендовано  при формуванні  місцевих бюджетів  передбачити видатки на реалізацію заходів програми.

 

 

 

Перший заступник                                                                            І. Грубий

голови адміністрації