У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

  (девятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  08 червня 2018 року                                                                                                  № 657

 

Про зміни до районної програми охорони

навколишнього природного середовища

на 2017–2021 роки

 

Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

          1. Внести зміни до районної Програми охорони навколишнього природного середовища на 2017–2021 роки (далі – Програма), схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 травня        2018 року № 175 (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

                                                                  

Заступник голови ради                                                                   М.Г.Сальчук

 

 

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 02 травня 2018 року № 175

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської районної ради

08 червня 2018року  № 657

 

                                                                                                      

Зміни до районної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 2021 роки

 

1. У додатку 2 до Програми „Заходи щодо реалізації районної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки”:

1) у розділі „Охорона і раціональне використання водних ресурсів” підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

з/п

Найменування заходу

Очікувані результати

та ефективність заходу

Виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансуван­ня (державний,

обласний, місцеві (районний, селищний, сільський) бюджети, інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів (тис. гривень) , всього

У тому числі за роками,

тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів


                                                        1.3

Покращення екологічного стану в заплавах річок, водойм,відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму, заходи для боротьби з шкідливою дією вод

Виконання заходів для боротьби зі шкідливою дією вод у с.Корнин та с.Забороль

Запобігання забрудненню неочищеними стічними водами території

Корнинська сільська рада

Заборольська сільська рада

державний

 

 

 

 

 

 

обласний

 

 

 

 

 

 

місцевий

250

50

100

100

 

 

інші кошти

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення повеневими та зливовими водами території смт Квасилів - будівництво

Упорядкування 28 га водоохоронної зони

Квасилівська селищна рада

державний

10700

 

1200

6000

3500

 

обласний

3000

2000

1000

 

 

 

місцевий

184,86

 

70,241

64,619

50

 

інші кошти

 

 

 

 

 

 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в с.Городок

 

Зменшення загрози підтоплення с.Городок та поліпшення екологічного стану

Городоцька сільська рада

 

державний

6474,981

 

6474,981

 

 

 

обласний

 

 

 

 

 

 

місцеві

485,956

 

485,956

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

 

 

 

2) позицію Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів” викласти в такій редакції:

 

Всього за розділом Охорона і раціональне використання водних ресурсів

 

державний

19654,1742

520,8090

7674,981

6000

3500

 

обласний

5900,423

3650,423

1500

750

 

 

 

місцеві

4820,81

1550

1856,197

1164,613

250

 

 

інші кошти

100

 

100

 

 

 

”;

3) позиції Всього за Програмою”  та „Загальна сума за Програмою” викласти в такій редакції:

Всього за Програмою: тис. грн.

державний

24291,1742

4510,809

8754,981

7030

4537

500

обласний

6100,423

3650,423

1700

750

 

 

місцеві

9545,81

2825

3286,197

2044,613

890

500

інші кошти

2326

425

570

630

701

 

Загальна сума за Програмою

 

42263,4072

11411,232

14311,178

10454,613

2578

1000

Заступник голови ради                                                                                                                                    М.Сальчук