У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(дев’ятнадцята сесія)

 

                                                                                                            Р І Ш Е Н Н Я

від  08 червня 2018 року                                                                                                        № 658

Про внесення змін до районної програми

соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», та з метою забезпечення транспортного обслуговування учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я та реабілітаційних центрів по всій Україні, транспортом пристосованим для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних, враховуючи клопотання районної державної адміністрації, за рекомендаціями президії районної ради та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Внести та затвердити, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 квітня 2018 року № 165, зміни до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, що додаються.       

         2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів Програми із внесеними змінами.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Заступник голови ради                                                           М.Г.Сальчук

 

 

СХВАЛЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                          районної ради                                                                    

23 квітня 2018 року                                                  від 08 чнрвня 2018  року

№ 165                                                                          657

 

Зміни

до районної програми соціального захисту учасників

антитерористичної операції

 

         1. Пункт 26 розділу “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми викласти у такій редакції:

 

Найменування заходу

Відповідаль-ні за виконання

Джерела фінансу-вання

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

У тому числі, за роками, (тис. грн.)

2015

2016

2017

2018

 

26

Забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження порядку транспортного обслуговування та графіка транспортування у селищах та селах учасників антитерористичної операції, які мають поранення, до закладів охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, в яких вони отримують послуги згідно з медичними показаннями, транспортом державних і комунальних підприємств, установ та організацій регіону, реабілітаційних центрів по всій Україні, пристосованим для перевезення лежачих хворих та осіб, які пересуваються на кріслах колісних.

Управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації,

Рівненський районний   територіаль-ний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

виконкоми сільських, селищних рад,

об’єднаних територіаль-них громад

Районний бюджет,

сільські селищні ради,

об’єдна-них терито-ріальнних громад

 

     -

 

  -

 

 -

 

-

 

 60,0

                                                                       2

 

         2. Позицію “Усього за Програмою” розділу “Заходи з виконання районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції” додатку до Програми викласти в такій редакції:

Найменування заходу

Відповідаль-

ні за

виконання

Джерела фінансу-вання

 

Прогнозо-ваний обсяг фінансо-вих ресурсів для виконан-ня завдань, тис.грн.

У тому числі за роками (тис.грн.)

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Усього за програмою

 

 

 

2820,724

 

1523,324

 

339,0

 

574,2

 

384,2

 

у тому числі

 

Обласний бюджет

 

1004,324

 

1004,324

 

-

 

-

 

-

Районний бюджет

 

1816,4

 

519,0

 

339,0

 

574,2

 

384,2

 

Заступник голови ради                                                                                              М.Г.Сальчук