У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(дев’ятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 червня 2018 року                                                                                               №659                                              

Про зміни до районної програми

«Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки

 

         Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

 

        1. Затвердити зміни до районної програми «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки (далі-Програма), схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 квітня 2018 року № 157, що додаються.

        2. Районній державній адміністрації:

        -  забезпечити організацію та виконання заходів Програми із внесеними змінами;

        - передбачити відповідні кошти з районного бюджету на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових ресурсів;

        - про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно за підсумками року.

        3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищної рад, об’єднаних територіальних громад внести зміни до відповідних місцевих програм.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Заступник голови ради                                                                   М.Г.Сальчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                              рішення Рівненської   

Рівненської райдержадміністрації                             районної ради

від 12 квітня 2018 року №157                     від 08 червня 2018 року                                                                                                                         №659

 

Зміни до Програми

«Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки

 

         1. У додатку 1 до Програми «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки «Заходи щодо виконання Програми «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки»:    

         пункт 7 розділу IV «Зниження рівня дитячої смертності, запобігання дитячій інвалідності» викласти у наступній редакції:

«7. Вжити заходів щодо закупівлі відповідно до потреб медичних препаратів, технічних засобів для медикаментозного забезпечення дітей-інвалідів, дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитом, вродженим гіпотиреозом, муковісцидозом, епілепсією, дитячим церебральним паралічем, нецукровим діабетом, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, ревматоїдним артритом, синдромами Шерешевського-Тернера, Протея, хворобою Пертеса, онкогематологічними захворюваннями, дітям, які перенесли трансплантацію органів чи готуються до неї та іншими орфанними захворюваннями.»

 

Відділ охорони здоровя,            управління соціального захисту    населення райдержадміністрації  2018-2020 роки

 

         пункт 11 розділу IV «Зниження рівня дитячої смертності, запобігання дитячій інвалідності» викласти у наступній редакції:

         «11. Забезпечити дітей, які мають синдроми Партеса, Протея, хворих на виразковий коліт та хворобу Крона, епілепсію, онкогематологічні захворювання, хронічний гепатит В та С, дитячий церебральний параліч відповідними медичними препаратами, технічними засобами та санаторно-курортним лікуванням.»

Відділ охорони здоровя                      райдержадміністрації 

2018-2020 роки

 

         2. У додатку 2 до Програми «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки «Прогнозовані обсяги фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів Програми»:

         пункти 2, 3, 6, 13, 16, 18 розділу II «Підвищення якості медичної допомоги, запобігання дитячій інвалідності та зниження смертності дітей», розділ «Всього» викласти у наступній редакції:

 

 

Найменування заходу

Відповідальні

за виконання

Термін виконання, роки

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками,

тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

Підвищення якості медичної допомоги, запобігання дитячій інвалідності та зниження смертності дітей

2. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на вроджений гіпотиреоз, тиреоїдними препаратами.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, головні лікарі районних лікарень, комунальний заклад «Рівненський районний центр ПМСД»

 

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

36,8

3,8

156,0

187,0

224,0

3. Забезпечення дітей, віком старше трьох років, хворих на фенілкетонурію, спеціальними сумішами для лікувального харчування.

 

-//-

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

325,0

325,0

400,0

480,0

634,0

6. Забезпечити медикаментозне лікування хворих на муковісцидоз дітей віком старше 7 років.

 

-//-

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

98,4

98,6

400,0

480,0

576,0

13. Забезпечити хворих на нецукровий діабет медичними препаратами.

 

-//-

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

0,4

0,5

16,0

19,0

23,0

16. Забезпечити медичними препаратами дітей, які мають хворобу Протея.

 

-//-

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

9,0

9,2

144,0

172,0

207,0

18. Забезпечити дітей, які хворіють на епілепсію, медичними препаратами.

 

-//-

  2018 - 2020

 

Районний

 бюджет

 

 

38,4

38,8

250,0

300,0

360,0

Всього:

 

1752,4

1739,6

2646,9

2937,5

3341,8

 

      розділ «Разом» викласти у наступній редакції:

Разом:

 

1764,4

1751,6

2658,9

2949,5

3353,8

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                    М.Г.Сальчук