У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев’ятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 червня  2018 року                                                                                                   №664

 

Про Районну програму забезпечення

молоді  житлом на 2018 – 2023 роки

 

         З метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, відповідно до Закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», від 24 жовтня 2012 року № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року            № 1032), рішення Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 861 «Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 -2023 роки», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06 квітня 2018 року № 150, Районну програму забезпечення молоді житлом на 2018 -2023 роки (далі – Програма), що додається.

         2. Районній державній адміністрації:

         - забезпечити організацію і виконання Програми;

- передбачати відповідні кошти на виконання Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам селищних та сільських рад, об’єднаних територіальних громад розробити відповідні Програми забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки та затвердити їх в установленому порядку, забезпечивши виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюд

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, у справах сімї та молоді, культури та розвитку туризму, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                            М.Г.Сальчук

 

СХВАЛЕНО                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженнями голови                       Рішення Рівненської районної ради

Рівненської райдержадміністрації             від 08 червня 2018 року

06 квітня 2018 року № 150                     № 664

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення молоді житлом на 2018 – 2023 роки

 

І. Загальні положення

 

Районна програма забезпечення молоді житлом на 2018 – 2023 роки (далі–Програма) спрямована на створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.

Програма розроблена відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні”, Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2001 року № 584 Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, від 24 жовтня 2012 року № 967 Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013–2020 роки” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1032).

 

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У районі за даними виконавчих комітетів місцевих рад не здійснюється квартирний облік та облік на отримання земельних ділянок для житлового будівництва молодих сімей та одиноких громадян віком до 35 років.

Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою у районі.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо.

Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного
довготермінового кредитування.

Зазначений механізм передбачає надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво житла через Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла.

Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність і вже викликало широкий інтерес.

Важливість будівництва нового житла пов’язана ще й з тим, що близько половини нинішнього житлового фонду уже сьогодні перебуває у незадовільному стані і потребує капітального ремонту як самих будинків, так і всіх комунікацій.

В районі реалізовувалася Районна програма забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки, схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 09 січня 2013 року № 3 та затверджена рішенням районної ради від 14 червня 2013 року № 1101.

Відділом молоді та спорту райдержадміністрації при зустрічах з молоддю, масових районних заходах та при зверненні молодих людей проводилася розяснювальна робота щодо надання інформації про види молодіжного кредитування. Надавалися консультації молодим сім’ям та одиноким громадянам з питань отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла (реконструкцію) та придбання житла, також з питань отримання компенсацій відсоткових ставок кредитів комерційних банків.

Кошти на реалізацію районної Програми забезпечення молоді житлом не передбачалися.

Водночас, зазначених дій недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді найближчим часом.

 

III. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв’язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

 

IV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково
10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах, які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в таких населених пунктах–
20 кв. метрів на сім’ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

 

V. Обсяги, джерела фінансування,

строки та етапи виконання Програми

 

Щороку обсяги фінансування Програми визначатимуться відповідно до показників на зазначені цілі, затверджених рішеннями районної та місцевих рад.

Обсяги фінансування Програми за роками наведено у додатку 1.

На фінансування витрат, повязаних з наданням та обслуговуванням кредитів, Рівненському регіональному управлінню Держмолодьжитла за наявності фінансових можливостей районного бюджету спрямовуватимуться кошти, передбачені на відповідний рік. Кошти перераховуються в установленому порядку на відповідний  рахунок Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла. Конкретні обсяги фінансування за рахунок  коштів районного та місцевих бюджетів затверджуватимуться щорічно.

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

 

VІ. Перелік завдань Програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є розвиток різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді житлом.

Очікувані показники введення в експлуатацію та придбання житла для молоді в 2018 – 2023 роках Програми за роками наведено у додатку 2.

Реалізація Програми дозволить:

побудувати (придбати) 2100 кв. метрів житла, що дасть змогу забезпечити житлом 21 молоду сім’ю та одиноких молодих громадян;

зменшити кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, здійснювати будівництво будинків серед молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Виконання Програми не тільки сприятиме створенню умов для розв’язання житлових проблем молоді, поліпшенню демографічної ситуації у районі, а й сприятиме розвитку будівельної галузі регіону.

 

VIІ. Напрями реалізації та заходи Програми

 

Основними напрямами реалізації Програми є:

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла для сімей та молодих спеціалістів, які отримали направлення на роботу в сільську місцевість;

розвиток будівництва для забезпечення молоді житлом;

популяризація Програми в засобах масової інформації.

 

VIІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Районна державна адміністрація забезпечує координацію роботи з виконання заходів, передбачених Програмою.

Фінансове управління, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності, відділи містобудування, архітектури та будівництва, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад об’єднаних територіальних громад забезпечують інформування громадськості про хід виконання заходів Програми у засобах масової інформації.

 

 

 

Заступник голови ради                                                               М.Г.Сальчук