У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (дев’ятнадцята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 червня 2018 року                                                                                                  №665

 

Про Програму розвитку малого і середнього

підприємництва у Рівненському районі

на 2018-2020 роки

 

З метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем району, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2018-2020 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 березня 2018 року № 116 (далі – Програма), що додається.

1.       Рівненській районній державній адміністрації, спільно із територіальними органами міністерств та відомств України в районі, виконавчим комітетам сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад забезпечити організацію та виконання Програми.

2.       Районній державній адміністрації інформувати районну раду про хід виконання рішення за підсумками року до 10 лютого.

3.       Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні районного бюджету на 2018-2020 роки передбачити кошти на реалізацію Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4.       Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від       02 жовтня 2015 року № 1812 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2015-2017 роки».

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Заступник голови ради                                                              М.Г.Сальчук

СХВАЛЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                         районної ради                                                                     

14 березня 2018 року № 116                                   від 08 червня 2018 року

                                                                                   № 665

 

 

 

 

 

Програма

розвитку малого і середнього підприємництва

 у Рівненському районі на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне - 2018 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Рівненському районі на 2018 – 2020 роки

 

1.

Загальна характеристика району:

Площа території (тисяч га)  227,6

Кількість населення станом на 01.12.2017 (тисяч осіб) – 91,5

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають промисловість (харчова, деревообробна, виробництво будматеріалів та скловиробів) і сільське господарство. Район має значні природні сировинні ресурси (ліс, глина, пісок, вапняки).

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2018 – 2020 роки.

Затверджена  _______________________________

 _______________________________

3.

Головний розробник Програми

 

 

Співрозробники

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської районної державної адміністрації

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадські організації підприємців, суб’єкти підприємницької діяльності

4.

Мета

 

Комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в районі, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

Забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

сприяння у розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, науково-дослідницькими установами тощо;

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах;

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадськими обєднаннями підприємців.

 

 

 

 


6.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані результати

2018

рік

2019

рік

2020 рік

 

 

 

 

Кількість малих підприємств (одиниць)

365

367

369

370

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (одиниць)

 

41

 

42

 

43

 

44

Кількість фізичних осіб –  підприємців

3262

3272

3282

3292

Терміни і етапи реалізації Програми

2018 – 2020 роки

(постійно, щокварталу)

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці

 

 

Підпрограми:

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

ІІ. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури.

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

суб’єкти підприємницької діяльності, громадські об’єднання підприємців

8.

 

Основні джерела фінансування

Місцеві бюджети, власні кошти виконавців, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, яке в установленому порядку інформує райдержадміністрацію про хід виконання Програми.

Щокварталу інформація надається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядається на сесіях ради та засіданнях її постійних комісій

 

Загальна частина

      Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненському районі на 2018 – 2020 роки розроблена відповідно до законів України                     “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України                                     від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року                 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, Стратегії розвитку Рівненської області на період до              2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації                     від 28 листопада 2014 року  № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, Плану на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 712, розпорядження голови обласної державної адміністрації                                              від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018 – 2020 роки» та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань підприємців, виконавчих комітетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад.

Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі

 

      В районі здійснює господарську діяльність 365 малих підприємств,                  1755 юридичних осіб та 3262 фізичних осіб – підприємців.

      За рахунок використання потенціалу малого і середнього підприємництва вирішено проблему пасажирських перевезень та торговельного обслуговування, у тому числі у найбільш віддалених населених пунктах.

      Зростає внесок малого підприємництва в освоєння та комплексне використання природних сировинних ресурсів, формування дорожньої інфраструктури, мережі кафе та ресторанів, об’єктів побутового обслуговування.

      Протягом 2017 року у районі відкрито 11 нових закладів торгівлі та громадського харчування на території Зорянської,  Корнинської,  Обарівської, Олександрійської сільських та Квасилівської, Клеванської селищних рад. Додатково створено 12 робочих місць. Мережа підприємств торгівлі та громадського харчування району станом на 01 січня 2018 року нараховує                  521 підприємство, у тому числі 428 підприємств торгівлі та 93 заклади громадського харчування. Побутові послуги населенню надають 94 об’єкти побуту.

      Для задоволення потреб населення району у продуктах харчування за доступними цінами проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки із залученням сільськогосподарських, фермерських господарств та переробних підприємств.

      Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо підготовки та реалізації регуляторних актів у Рівненському районі.

      Проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Рівненської районної державної адміністрації.

      Відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” в районі реалізовано комплекс заходів з організаційно-кадрового та матеріально-технічного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг, у якому відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги” видають документи дозвільного характеру суб’єктам підприємницької діяльності за принципом “єдиного вікна”, а також надають адміністративні послуги суб’єктам звернень.

      За 2017 рік центром надання адміністративних послуг суб’єктам звернень надано 50118 результатів адміністративних послуг.

      З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу. Проводиться робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 

 

      Служба зайнятості сприяє створенню нових робочих місць шляхом надання компенсації роботодавцям, у тому числі суб’єктам малого підприємництва, у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місця.

 

Мета Програми

 

      Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва в районі, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

      Заходи Програми спрямовані на сприяння розвитку господарського комплексу району шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки, вдосконалення інфраструктури підтримки бізнесу.

 

Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки

 

      Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2018 – 2020 роки є:

      забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

      оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення
і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

      надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

      сприяння у розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, науково-дослідницькими установами тощо;

      залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

      координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

      забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

      залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях тощо;

      забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади
із громадськими об
єднаннями підприємців.

 

Очікувані результати

 

      Реалізація заходів Програми дасть можливість створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, ресурсної, організаційної, інформаційно-консультативної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій, підвищення ефективності ринку праці, конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення економічного зростання району.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

 

      Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, взаємодію з громадськими об'єднаннями підприємців щодо виконання заходів Програми здійснює Рівненська районна державна адмiнiстрацiя.

      Районна державна адмiнiстрацiя визначає першочерговість виконання заходiв з урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших ресурсів. Аналіз та моніторинг ходу виконання Програми здійснює управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації.

      Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

      Щоквартальна інформація подаватиметься департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

 

 

 

Заступник голови ради                                                                                                             М.Г.Сальчук