У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(дев’ятнадцята сесія)

 

                                                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 червня 2018 року                                                                                              №667

 

Про створення комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр»

Рівненської районної ради

Рівненської області

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 10 квітня 2018 року                 № вих-1331/06/01-56/18, статей 19, 20 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Створити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області.

2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області, що додається.

3. Визначити уповноваженим органом управління комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

4.  Надати відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації повноваження щодо:

1) призначення на посаду та звільнення з посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області;

2) затвердження штатного розпису, режиму роботи та кошторису комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області.

 

 

5. Відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації:

1) здійснити державну реєстрацію комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області відповідно до вимог чинного законодавства;

2) вчинити дії щодо включення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області до мережі розпорядника та одержувача коштів районного бюджету;

3) після здійснення державної реєстрації комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.

6. Фінансовому управлінню Рівненської районної державної адміністрації щорічно передбачати фінансування видатків з районного бюджету на утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рівненської районної ради Рівненської області.

         7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Заступник голови ради                                                                   М.Г.Сальчук

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Рішення Рівненської районної

                                                                                ради

                                                                                від 08 червня 2018 року

                                                                                № 667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ “ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР” РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 РІК


І. Загальні положення

        

         1. Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Рівненської районної ради Рівненської області (далі - Центр) знаходиться у спільній власності територіальних громад Рівненського району.

         Повна назва Центру - Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Рівненської районної ради Рівненської області.

         Скорочена назва Центру - КУ “ІРЦ”.

         2. Юридична адреса Центру: 33001, вулиця Соборна, будинок 195, місто Рівне, Рівненська область.

         3. Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр” Рівненської районної ради Рівненської області створена згідно з рішенням Рівненської районної ради від “08” червня 2018 року № 667 “Про створення комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Рівненської районної ради Рівненської області”.

         4. Засновником Центру та власником є Рівненська районна рада, а уповноваженим ним органом - відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

         Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

         5. Центр є юридичною особою публічного права, може мати самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні Державної казначейської служби України у Рівненському районі Рівненської області, має печатку, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код, вивіску встановленого зразка.

         6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

         7. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

           8.  Центр створенний з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

9. Основним завданнями Центру є:

         1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

         2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та не отримують відповідної допомоги;

         3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в Центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

         4) ведення реєстру закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів                           (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

         5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з питань організації інклюзивного навчання;

         6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

         7) взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку Центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

         8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;

         9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

         10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

         11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності Центру, а також аналітичної інформації для відповідного Центру.

         10. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний:

         1) у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

         2) вносити пропозиції засновнику, відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, ресурсному центру щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

         3) залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

         11. У своїй діяльності Центр підпорядковується структурному підрозділу з питань діяльності Центру управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки України. 

 

ІІ. Організація проведення комплексної оцінки

 

         1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог Центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

         1) документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

         2) свідоцтва про народження дитини;

         3) індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

         4) форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

         2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

         3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

         1) психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

         2) зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

         3) документи щодо додаткових обстежень дитини.

         4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до Центру подаються:

         1) попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

         2) висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

         5. Центр може проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

         6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці Центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

         7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

         8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями Центру індивідуально за такими напрямами:

         1) оцінка фізичного розвитку дитини;

         2) оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

         3) оцінка когнітивної сфери дитини;

         4) оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

         5) оцінка навчальної діяльності дитини.

         9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель  лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

         10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

         11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

         12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

         13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

         14. У разі потреби фахівці Центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

         15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в Центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

         Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

         16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців Центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

         17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування закладу освіти (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців Центру, які проводили оцінку.

         18. Фахівці Центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

         19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

         20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій - зберігається в Центрі).

         21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в Центрі, а також у відповідному закладі освіти в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

         22. У разі встановлення фахівцями Центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

         23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до Центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

         24. Повторна комплексна оцінка фахівцями Центру проводиться у разі:

         1) переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

         2) покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми.

         В інших випадках фахівці Центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

         25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності Центру для проведення повторної комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).

         Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності Центру зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

         26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

         27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

ІІІ. Організація надання психолого-педагогічної допомоги
дитині з особливими освітніми потребами

 

         1. Психолого-педагогічна допомога - система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями Центру, педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

 

 

         2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

         1) соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

         2) формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

         3) розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

         За результатами комплексної оцінки фахівці Центру визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять:

         1) надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

         2) забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

         3) інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

         3. Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та не отримують відповідної допомоги.

         4. Педагогічне навантаження фахівців Центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить                18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці Центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

 

IV. Кадрове забезпечення Центру

 

         1. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади  відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації за погодженням із структурним підрозділом з питань діяльності Центру управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. На посаду директора Центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

         2. Директор Центру:

         1) планує та організовує роботу Центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру;

         2) створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

         3) розпоряджається за погодженням із відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації в установленому порядку майном Центру та його коштами, бере участь у затвердженні відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації кошторису та в укладенні ним цивільно-правових угод, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;

         4) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;

         5) представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

         6) подає відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації річний звіт про діяльність Центру.

         3. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, дефектологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

         4. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

         5. Призначення на посади педагогічних працівників Центру здійснюється директором Центру на конкурсній основі у порядку, визначеному відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації.

         6. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

         7. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних закладів (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

         8. Гранична чисельність фахівців Центру становить 12 осіб. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

         9. Для надання психолого-педагогічної допомоги в Центрі вводяться такі посади:

         1) вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення,  або 12 дітей дошкільного віку  з тяжкими порушеннями мовлення;

         2) вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

         3) практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на                      12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

         4) вчителя лікувальної фізкультури з  розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

         10. Посада прибиральника приміщень Центру вводиться з розрахунку              0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

         11. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

         12. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), перевищує 7 тис., Центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги. При цьому розрахунок чисельності фахівців Центру здійснюється за такою формулою:

де Х - кількість додаткових фахівців;

     Ч - чисельність дітей Центру;

     Н - максимальний норматив чисельності дітей на одного фахівця.

         13. Штатний розпис Центру, режим його роботи затверджується відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації за погодженням із структурним підрозділом з питань діяльності Центру управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

V. Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

 

         1. Матеріально-технічна база Центру може включати будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

         2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

         3. Фінансування Центру здійснюється засновником відповідно до законодавства та в межах асигнувань передбачених на утримання установи. Бухгалтерський облiк Центру може здiйснюватися самостiйно або через централiзовану бухгалтерiю відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

         4. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

         5. Джерелами фінансування Центра є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

6. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

         8. Для організації та обліку роботи фахівці Центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

         1) річний план роботи Центру;

         2) річний план роботи фахівців Центру;

         3) щотижневі графіки роботи Центру та фахівців Центру;

         4) звіти фахівців Центру про результати надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

         5) журнал обліку заяв;

         6) журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

         7) журнал обліку консультацій;

         8) особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

VI. Припинення Центру

 

         1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

         2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

         3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

         4. У разі припинення діяльності Центру шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення, його активи передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям виконавчих органів місцевого самоврядування або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 

VII. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.