У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(двадцять перша сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 18 вересня  2018 року                                               №701

 

Про прийняття Іваницького навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня» Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області із комунальної власності територіальної громади сіл Малошпаківської сільської ради у спільну власність територіальних громад Рівненського району та реорганізацію Малошпаківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області шляхом перетворення її у опорний заклад «Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області», Заріцької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області,   Іваницького навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня» Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області шляхом перетворення 

їх у філії опорного закладу 

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від               30 липня 2018 року № вих-2653/01-56/18, статті 12 Закону України  ”Про освіту”, статей 8, 9, 43 Закону України “Про загальну середню освіту”, статті  12 Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року  № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79), Типового положення про філію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2017 року № 1568, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за                           № 1/31453, рішення Малошпаківської сільської ради від 12 липня 2018 року               № 453 “Про передачу Іваницького НВК “ДНЗ - ЗОШ І ступеня” з комунальної власності територіальної громади сіл Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області у спільну власність територіальних громад Рівненського району”, керуючись статтями 43, 60 та пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Прийняти Іваницький навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня” Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі - Іваницький  НВК) з приналежними до нього будівлями із комунальної власності територіальної громади сіл Малошпаківської сільської ради у спільну власність територіальних громад Рівненського району на баланс відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації для розміщення філії “Іваницька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, а саме: 

- будівлю Іваницького НВК 1936 року побудови, вартістю 171 731 (сто сімдесят одна тисяча сімсот тридцять одна) гривня 00 коп.;

- будівлю котельні 1989 року побудови, вартістю 287 343 (двісті вісімдесят сім тисяч триста сорок три) гривні 00 коп. 

2. Районній державній адміністрації:

1) спільно з Малошпаківською сільською радою створити комісію та провести приймання-передачу Іваницького навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня” Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області із забезпеченням документального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства;

2) після приймання-передачі подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.

3. Припинити, відповідно до чинного законодавства, діяльність Малошпаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою: село Малий Шпаків, вулиця Шкільна, будинок 20А (далі - Малошпаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) шляхом перетворення її у опорний заклад “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області” (далі - опорний заклад “Малошпаківський ліцей”).

4. Припинити, відповідно до чинного законодавства, діяльність Заріцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою: село Заріцьк, вулиця Колгоспна, будинок 111а (далі - Заріцька ЗОШ І-ІІ ступенів) шляхом перетворення її у філію “Заріцька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області” (далі - філія “Заріцька початкова школа”), що забезпечує початкову освіту.

5. Припинити, відповідно до чинного законодавства, діяльність  Іваницького навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня” Малошпаківської сільської ради Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою: село Іваничі, вулиця Млинівська, будинок 36 А (далі - Іваницький НВК) шляхом перетворення його у філію “Іваницька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області” (далі - філія “Іваницька початкова школа”), що забезпечує початкову освіту та має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти для дітей віком від трьох до шести (семи) років.

6. Встановити, що опорний заклад “Малошпаківський ліцей” є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що функціонує, як самостійна юридична особа, забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, є типом закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність та має у своєму складі структурні підрозділи:

1) філію “Заріцька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, що забезпечує початкову освіту;

2) філію “Іваницька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, що забезпечує початкову освіту та має у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

3) початкову школу, що забезпечує початкову освіту;

4) гімназію, що забезпечує базову середню освіту.

7. Взяти до відома, що правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин реорганізованої Малошпаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Заріцької ЗОШ І-ІІ ступенів, Іваницького НВК є опорний заклад “Малошпаківський ліцей”.

8. Встановити, що учні (вихованці) Малошпаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Заріцької ЗОШ І-ІІ ступенів та Іваницького НВК продовжують навчання в опорному закладі “Малошпаківський ліцей”, філіях “Заріцька початкова школа”,  “Іваницька початкова школа” відповідно.

9. Затвердити Статут опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, що додається.

10. Затвердити Положення про філію “Заріцька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, що додається.

11. Затвердити Положення про філію “Іваницька початкова школа” опорного закладу “Малошпаківський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області”, що додається.

  12. Відділу освіти райдержадміністрації:

1) здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи передбачені чинним законодавством щодо виконання пунктів 3-5 рішення та створити комісію з реорганізації і затвердити передавальні акти;

2) забезпечити проведення державної реєстрації Статуту опорного закладу та Положень про філії відповідно до вимог чинного законодавства;

3) після реорганізації подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 Голова ради                                                                             М.Г.Сальчук