У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 вересня 2018 року                                                   №741

 

Про затвердження технічної документації з нормативної

грошової оцінки земельної ділянки площею 11,1340 га,

що відводиться в оренду строком на 7 років

громадянину Корецькому Юрію Олеговичу 

для  розміщення та експлуатації основних, підсобних

і допоміжних будівель та споруд на території

Великоомелянської сільської ради Рівненського району

Рівненської області

 

 

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 11,1340 га (кадастровий номер 5624682000:04:028:0909), що відводиться в оренду строком на 7 років              громадянину Корецькому Юрію Олеговичу для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 11,1340 га (кадастровий номер 5624682000:04:028:0909), що відводиться в оренду строком на 7 років              гомадянину Корецькому Юрію Олеговичу для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22126296 (двадцять два мільйони сто двадцять шість тисяч двісті дев’яносто шість) гривень.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів.

    

 

 

Голова ради                                                                                        М.Г.Сальчук