У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 вересня  2018 року                                                    №753

Про почесні відзнаки районної ради 

 

З метою відзначення та стимулювання кращих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму й значних успіхів у державній, військовій, виробничій, науковій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення та збереження матеріальних і духовних цінностей, забезпечення обороноздатності та територіальної цілісності держави, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Заснувати почесні відзнаки Рівненської районної ради.

2. Встановити, що почесними відзнаками Рівненської районної ради є:

- Почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом» І та ІІ ступенів;

- Почесна грамота Рівненської районної ради;

- Грамота Рівненської районної ради;

- Подяка Рівненської районної ради.

3. Затвердити Положення про почесні відзнаки Рівненської районної ради (згідно з додатком).

4. Встановити, що видатки, пов’язані з виготовленням почесних знаків, посвідчень до почесних знаків, бланків грамот та подяк здійснюються за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок інших коштів не заборонених законом.

5. Встановити, що Рівненська районна рада, відповідно до чинного законодавства України, може клопотати перед державними органами та громадськими організаціями щодо нагородження осіб державними, відомчими нагородами та відзнаками громадських організацій. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної ради. 

 

 

Голова ради                                                           М.Г.Сальчук

                                                                                                                                       Додаток  

                                                                                              

ПОЛОЖЕННЯ 

про почесні відзнаки Рівненської районної  ради 

 

РОЗДІЛ I

Загальні положення

1. Почесними відзнаками Рівненської районної  ради (далі – відзнаки) є:

- Почесний знак  «За заслуги перед Рівненським районом» І та ІІ ступенів;

- Почесна грамота, Грамота та подяка Рівненської районної  ради.

2. Відзнаки Рівненської районної ради є заохоченням та формою відзначення за вагомі здобутки в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, особисті заслуги у сприянні економічному, науково-технічному та соціально-культурному розвитку району, за мужність і відвагу, проявлені при рятуванні людей та матеріальних цінностей, високі досягнення у спорті, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам’ятних та ювілейних дат.

3. Протягом року фізичну або юридичну особу може бути нагороджено лише однією відзнакою.

 

РОЗДІЛ II

І. Почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом»

 

1. Почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом» (далі - Почесний знак) є знаком особливої відмінності і формою заохочення, висловленням  вдячності, поваги, подяки до осіб, за видатні заслуги і високі досягнення в сфері обороноздатності, розвитку економіки, промислового і сільськогосподарського виробництва, культури, мистецтва, виховання та освіти, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, законності, правопорядку і громадської безпеки, благодійної та іншої діяльності, яка сприяє розвитку району та підвищенню добробуту його населення.

2.  Почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом» має два ступені: 

 почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом» І ступеня;

 почесний знак «За заслуги перед Рівненським районом» ІІ ступеня.

  3. Почесним знаком І ступеня нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та інші особи за визначні заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України, а також за особисту хоробрість, самовідданість і мужність.  

 

4. Почесним знаком ІІ ступеня нагороджуються трудові колективи, працівники органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, господарських структур, об’єднань громадян, творчих та інших спілок за істотний внесок в економіку та розвиток промисловості, освіту і науку, медицину, будівництво і комунальне господарство, культуру і мистецтво, спорт і фізичну культуру, благодійність і меценатство, підприємництво, у видавничу діяльність, охорону навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, охорону правопорядку і громадської безпеки та інших галузей народного господарства, благодійну та іншу діяльність, що сприяє всебічному розвитку Рівненського району та підвищенню добробуту його жителів, здійснення конкретних і особливо значимих для району справ.

         У виняткових випадках, за особливі заслуги перед Рівненським районом Почесним знаком можуть бути нагороджені громадяни, які не проживають на території району.

5. Особам, нагородженим Почесним знаком, вручаються Почесний знак і посвідчення про нагородження Почесним знаком.  

Виготовлення Почесних знаків та посвідчень до Почесного знака здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок інших коштів не заборонених законом.

 

6. Рішення про нагородження Почесною відзнакою приймається головою районної  ради й оформлюється розпорядженням. Посвідчення до Почесного знака  підписується головою районної ради, підпис якого засвідчується гербовою печаткою Рівненської районної ради. В разі спільного нагородження від імені Рівненської районної ради та Рівненської районної державної адміністрації  посвідчення до Почесного знака  підписується головою районної ради та головою районної державної адміністрації, підписи яких засвідчуються гербовими печатками.

 

7. Вручення Почесного знаку «За заслуги перед Рівненським районом» та посвідчення проводиться  головою  Рівненської районної ради або,  за його дорученням – заступником голови районної ради, в урочистій обстановці і приурочується  до загальнодержавних або професійних свят, ювілейних дат працівників, а також підприємств, установ і організацій. Почесний знак та посвідчення вручаються громадянину особисто. При наявності поважної причини, по якій неможлива особиста присутність нагороджуваного, Почесний знак та посвідчення можуть бути передані його представнику.  

 

8. При посмертному нагородженні Почесним знаком, а також у разі смерті громадянина, удостоєного Почесного знака, Почесний знак та посвідчення передаються спадкоємцям або близьким родичам померлого. 

 

9. В трудовій книжці особи, нагородженої Почесним законом, робиться відповідний запис з вказівкою дати і номеру розпорядження районної ради.

 

 

10. Облік і реєстрація Почесних знаків здійснюється апаратом районної ради. Після вручення Почесного знака на адресу установи, де працює нагороджений, направляється копія розпорядження про нагородження.

 

11. Виготовлення Почесних знаків і посвідчень, їх облік та зберігання забезпечуються виконавчим апаратом районної ради. 

 

12. Почесний знак носиться громадянином на правій стороні грудей і при наявності нагрудних знаків до почесних звань України розміщується нижче їх.

 

 

II. Опис Почесного знака «За заслуги перед Рівненським районом»

 

1. В основі Почесного знака «За заслуги перед Рівненським районом» відображається атрибутика, що  зображена на гербі  Рівненського району.

 

III. Опис посвідчення до Почесного знака 

«За заслуги перед Рівненським районом»

Посвідчення до Почесного знаку «За заслуги перед Рівненським районом» І та ІІ ступенів  виготовляється з цупкого картону, являє собою книжку формату 150x100 мм (в розвороті). В титульних і вихідних даних посвідчення вказується номер посвідчення, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові особи, нагородженої Почесним знаком «За заслуги перед Рівненським районом», дата і номер розпорядження про нагородження Почесним знаком. Посвідчення підписується головою районної ради. 

 

РОЗДІЛ ІV

Почесна грамота, Грамота та подяка Рівненської районної

1. Почесною грамотою, Грамотою та подякою Рівненської районної  ради (далі – Почесна грамота, Грамота та Подяка) нагороджуються трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські об’єднання, громадяни України, які, як правило, мешкають на території району та зробили значний особистий внесок у розвиток регіону або мають інші досягнення, зазначені в п. 2 розділу I цього Положення.

 

2.  Почесною грамотою , Грамотою та Подякою можуть бути нагороджені громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства за сприяння соціально-економічному розвитку району, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Почесна грамота є вищою по відношенню до Грамоти.

Грамота є вищою по відношенню до Подяки.

 

 

 

 

3. Нагороджені Почесною грамотою, Грамотою та Подякою за нові заслуги можуть бути знову удостоєні цих нагород, але не раніше як через два роки після попереднього нагородження.

 

РОЗДІЛ V

Порядок представлення до нагородження відзнаками

1.  Клопотання про нагородження відзнаками порушується колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованими на території району (далі - організації), органами місцевого самоврядування, а також діючими на території Рівненського району державними органами та громадськими об'єднаннями. 

Клопотанням про нагородження є один з таких документів:

- рішення президії районної ради;

- рішення громадської організації;

- рішення  загальних зборів трудового колективу.

 

2. Подання про нагородження відзнаками вноситься в письмовому виді до районної ради постійними комісіями районної  ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями не пізніше ніж за 10 днів до дати нагородження. У поданні обов’язково вказується дата нагородження.

 

До клопотання додаються такі документи:

- подання за формою /додаток 1/ ;

- заява про згоду на використання особистих персональних даних;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду;

 - біографічна довідка; 

- документи, що підтверджують нагородження державними нагородами або відомчими відзнаками (за наявності); 

- матеріали, що свідчать про суспільне визнання внеску, характеристика із зазначенням заслуг перед Рівненським районом та інші матеріали.

 

3. Документи, подані з порушенням строків та інших вимог цього Положення, не розглядаються.

 

4.  Рішення про нагородження Почесною відзнакою, Почесною грамотою, Грамотою та подякою  приймається головою районної  ради й оформлюються розпорядженнями.

 

 

 

 Голова  ради                                                                                     М.Г.Сальчук

 

 

Додаток  до Положення

ПОДАННЯ

до нагородження відзнаками Рівненської районної  ради

1. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

__________________________________________________________________

2. Посада і місце роботи _____________________________________________

__________________________________________________________________

3. Число, місяць і рік народження _____________________________________

4. Стать__________________________________________________________ 

5.Освіта _________________________________________________________

6. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання ______________________

__________________________________________________________________

7. Домашня адреса __________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Паспортні дані ___________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Ідентифікаційний код _____________________________________________

10. Загальний стаж роботи ___________________________________________

11. Заслуги, за які подається до нагородження __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кандидатуру погоджено з ____________________________________________

                  (ПІБ посадової особи, найменування органу місцевого самоврядування, установи, організації)

__________________________________         _______________________________________

                    (посада керівника)                              (підпис)                                     (ПІБ)

«_____»_________________20___

  

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                          М.Г. Сальчук