У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(двадцять четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                        №786

 

Про звернення депутатів Рівненської

районної ради до Президента України,

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України стосовно належного контролю за використанням

пестицидів та заборону використання пестицидів,

що визнані токсичними

 

      Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Рівненської районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно забезпечення належного державного контролю за використанням пестицидів в Україні та заборону використання пестицидів, що визнані токсичними у Європі (додається).

2. Направити дане рішення районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради. 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                   М.Г.Сальчук

                                                      Президенту України Порошенку П.О.

                                                     Прем’єр–міністру України Гройсману В.Б.

                                                     Голові Верховної Ради України Парубію А.В. 

 

                                                                 ЗВЕРНЕННЯ

щодо забезпечення належного державного контролю за використанням пестицидів в Україні та заборону використання пестицидів,

що визнані токсичними у Європі

 

          Рівненська районна рада просить невідкладно задіяти  всі  правові  механізми для вирішення проблем, які виникли на території Рівненського району та й в Україні вцілому.  Це  стосується безконтрольного використання пестицидів. 

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами та агрохімікатами, є:

⦁ пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів, 

⦁ безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами.

        На сьогодні  громадяни  України  зіткнулися  з  проблемою  тотального  забруднення  пестицидами  довкілля  та  cпричинення  шкоди  їхньому  здоров’ю,  а  також  відсутністю  контролю  за  використанням  пестицидів  з  боку  держави. 

Ще  на  початку  незалежності  Верховна  Рада  оголосила  всю  територію  України  зоною  екологічного  лиха.  Одним  із  основних  факторів  забруднення  навколишнього середовища було визнано інтенсивну хімізацію  сільського  господарства. Сільськогосподарське  виробництво  сьогодні  значно  негативніше,  ніж  кілька  десятків  років  тому,  впливає  на  природне  навколишнє середовище. 

В Україні, а зокрема і в Рівненському  районі,  надзвичайно  високий  рівень  розораності  земель,  котрий  значно  перевищує  науково  обгрунтовані  норми.   Такі обставини  разом  з  використанням  великої  кількості  пестицидів,  які  мають  канцерогенний  та  мутагенний  вплив  на  людину,  спричинили  забруднення  атмосферного  повітря,  грунтових  вод  та  накопичення  отруйних  хімічних  речовин  в  життєво  важливому  шарі  орного  грунту. Порушення  природних процесів  та  негативний  вплив  пестицидів  стали  причиною  погіршення  стану  здоров’я  населення  України,  скорочення  тривалості  життя  і порушення  його  природного  відтворення.

      В Україні зареєстровано близько 1100 дозволених до використання пестицидів. Проте, державою не забезпечується контроль за використанням жодного з них. Після реорганізації Санітарно-епідеміологічної служби України у 2016 році повноваження санітарного контролю перейшли до  Держпродспоживслужби України, але лабораторії колишньої СЕС, які 

 

 

 

здійснювали контроль за вмістом пестицидів у повітрі, ґрунтах і воді, залишилися у підпорядкуванні МОЗ України та даний час  не мають контролюючих повноважень. 

З 24 обласних Держекоінспекцій лише 3 мають атестовані лабораторії на право проведення досліджень вмісту декількох дозволених до використання пестицидів у ґрунтах і воді. Однак, ці лабораторії не здійснюють лабораторного контролю за використанням пестицидів агропідприємствами. Держпродспоживслужба України, Держекоінспекція України та їхні територіальні підрозділи лише проводять перевірку наявної документації про використання пестицидів підприємствами. Контроль же за фактичним вмістом пестицидів у воді, повітрі і ґрунтах, за тим, які саме пестициди використовують агропідприємства та в якій кількості, чи законно вони ввезені в Україну та чи не заборонені до використання або протерміновані жодним державним органом в Україні не здійснюється.

Як наслідок, впродовж декількох останніх років агропідприємства вносять на поля невідомі пестициди  з літаків, штангових обприскувачів і іншої техніки поряд з житловими будинками і присадибними ділянками, всупереч вимогам санітарного та природоохоронного законодавства і без попередження місцевого населення та пасічників.  В  результаті  такої  діяльності  масово  гинуть  бджоли  та  інші    комахи  природні- запилювачі,  дикі  тварини.  Масово  хворіють люди,  збільшилась захворюваність малолітніх дітей з  симптомами  хімічного  отруєння.

          Найбільше  шкоди  здоров’ю  місцевого  населення  завдається  при  застосуванні  пестицидів  в  санітарно – захисних  зонах  населених  пунктів,  в  тих  випадках  коли  безпосередньо,  впритул  до  житлових  будинків  агропідприємства  розпилюють  отруйні  хімічні  речовини.  Законодавством  санітарно – захисні  зони  визначені  як  своєрідний  бар'єр  для  зменшення  негативного впливу пестицидів на  здоров'я  людей,  а  при  застосуванні  наземної  техніки  ширина  таких  захисних  зон  має  становити  не  менше  ніж  300  метрів.  Але  насьогодні роботи,  пов’язані  із  застосуванням  пестицидів,  та  контроль  за дотриманням норм та вимог санітарного і екологічного законодавства не  здійснюється жодною державною установою.

На засіданні Ради ООН з прав людини 07 березня 2017 року міжнародні експерти закликали країни до врегулювання поводження з особливо небезпечними пестицидами, оскільки вони є причиною смерті 200 тисяч осіб у світі щорічно, викликають рак, хвороби Альцгеймера і Паркінсона, гормональні порушення, порушення розвитку і безпліддя. Експертами також наголошено, що країнами, що розвиваються, не забезпечується належний контроль за використанням пестицидів. На превеликий жаль, до таких країн відноситься і наша країна.

Україною підписано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. У відповідності до додатку ХХХ глави 6 розділу V цього документа Україна зобов’язується впроваджувати європейські підходи у сфері охорони довкілля, у тому числі щодо поводження з небезпечними хімічними речовинами.

          Цього року Європейська Комісія прийняла рішення про заборону використання небезпечних для бджіл пестицидів (неонікотиноїдів). Профільні ж міністерства Мінприроди, Мінагрополітики відбуваються лише відписками, не 

вживають заходів для організації контролю за пестицидами та скасування державної реєстрації пестицидів, що заборонені у Європі.

На превеликий жаль, сьогодні на сході України довкілля і люди знищуються зброєю російського агресора, а в тилу держава дозволяє підприємствам безконтрольно використовувати токсичні хімікати, які прирівнюються до хімічної зброї, і тим самим знищує довкілля і людей.

Враховуючи вищенаведене, просимо Вас вжити такі заходи із забезпечення належного державного контролю за використанням пестицидів в Україні та зупинити знищення довкілля і людей:

1. Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» в частині забезпечення постійного контролю та моніторингу за використанням пестицидів.

2. Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності», а саме включити Держекоінспекцію України та Держпродспоживслужбу України та їхні територіальні підрозділи до переліку ЦОВВ, на які не поширюється дія цього Закону у частині контролю за використанням пестицидів і агрохімікатів.

3. Кабінету Міністрів України внести зміни до постанови № 881 від                        02 листопада 1995 року «Про затвердження порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів» в частині забезпечення постійного контролю та моніторингу за використанням пестицидів.             

4. Мінприроди скасувати державну реєстрацію пестицидів на основі 

     таких діючих  речовин: ацетохлору, імідаклоприду, атразину, клотіанідину,

     тіаметоксаму (всього  близько  20  діючих  речовин) та ін.,  

     котрі  визнані  небезпечними  та  заборонені в країнах  ЄС.  

5. Держпродспоживслужбі України та Держекоінспекції України  акредитувати лабораторії в кожній  області  України на право проведення вимірювань пестицидів (діючих речовин), що входять до переліку дозволених в Україні.

     Про результати розгляду звернення та вжиття заходів реагування просимо повідомити Рівненську районну раду  у строки, встановлені національним законодавством.

 

                                                                                        СХВАЛЕНО

                                                                                        Рішення Рівненської районної                                                             

                                                                                        ради

                                                                                        від 20 грудня 2018 року                                

                                                                                        №786