У К Р А Ї Н А 

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(двадцять четверта сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  20 грудня 2018 року                                                         №798

 

Про Районну соціальну програму

забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року

 

Керуючись пунктом 16 частини  1  статті 43  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України  від 11 квітня 2018 року № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Районну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 вересня           2018 року № 380, що додається.

2. Районній державній адміністрації:

- забезпечити організацію виконання Програми;

- при формуванні районного бюджету, передбачити у межах наявних фінансових ресурсів кошти на забезпечення виконання Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови  районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                                         М.Г.Сальчук