У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

­­­­­­­(двадцять четверта сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                       № 804

Про Програму забезпечення діяльності депутатів

Рівненської районної ради на 2019-2021 роки

 

З метою забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень, керуючись статтями 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 18, 19, 20, 30, 32, 34 та 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», за погодженням з постійними комісіями, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2019-2021 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, при формуванні районного бюджету та при внесенні змін до нього на відповідні роки, передбачати необхідні асигнування для виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                        М.Г.Сальчук

 

 

 

                                                                                       

 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                          рішення Рівненської районної ради

  від 20 грудня 2018 року

  №804

 

ПРОГРАМА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ДЕПУТАТІВ 

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

НА 2019 – 2021 РОКИ

 

1. Мета Програми

Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2019 – 2021 роки розроблена з метою забезпечення виконання депутатами районної ради своїх повноважень, а також сприяння активізації їх роботи в раді та її органах.

 

         2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Рівненської районної ради на 2019 – 2021 роки спрямована на реалізацію нових механізмів у сфері діяльності депутатів районної ради та виконання ними встановлених чинним законодавством повноважень і прав. Ця Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність депутатів місцевих рад.

Усі депутати, крім голови районної ради та його заступника входять до складу шести постійних комісій. Депутати беруть участь у пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій та інших органів ради, до складу яких вони входять, всебічно сприяють виконанню їх рішень.

Згідно із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати мають помічників-консультантів, які надають депутатам організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ними депутатських повноважень.

Депутати підтримують зв’язок із виборцями, селищними та сільськими радами, районною державною адміністрацією, трудовими колективами підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, ведуть регулярний прийом виборців. 

 

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення активної участі депутатів у пленарних засіданнях районної ради, засіданнях постійних комісій,  президії районної ради та Днів депутата.

2. Якісне вивчення депутатами потреб територіальних громад селищ та сіл Рівненського району, участь у їх вирішенні.

3.  Сприяння виконанню депутатами районної ради доручень ради, її органів, голови  та заступника голови районної ради. 

Головними напрямками діяльності депутатів районної ради є: 

- підтримка зв'язку з виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади; 

- інформування виборців про роботу районної ради та її виконавчих органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, про виконання місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

-  участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування; вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформування про них районної ради та її органів, участь у вирішенні проблемних питань громади; 

- ведення регулярних прийомів виборців, розгляд пропозицій, звернень, заяв і скарг членів територіальної громади, вжиття заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

4. Забезпечення виконання Програми

Основними виконавцями Програми є виконавчий апарат районної ради та депутати районної ради, які працюють відповідно до плану роботи районної ради. Для організації підготовки та проведення сесій районної ради, засідань постійних комісій, президії та Дня депутата забезпечувати депутатів районної ради технічними засобами, інформаційними, методичними та законодавчими  та іншими документами. Основними заходами виконання Програми із забезпечення умов діяльності депутатів районної ради є: 

- підвищення кваліфікації депутатів районної  ради з метою виконання покладених на них завдань;

- направлення депутатів районної ради для вивчення та запозичення позитивного досвіду роботи до органів місцевого самоврядування в Україні;

- забезпечення необхідним канцелярським приладдям для ефективної роботи;

- проведення засідань головою районної ради, заступником голови районної ради з депутатами районної ради, інших зборів та засідань відповідно до Регламенту Рівненської районної ради сьомого скликання, здійснення представницьких витрат. 

 

5. Фінансове забезпечення та термін реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Головним розпорядником коштів є Рівненська районна рада. Обсяги 

асигнувань на реалізацію заходів програми затверджуються щорічно рішенням районної ради про бюджет та про внесення змін до нього.

Термін реалізації заходів програми  2019 – 2021 роки.

Реалізація Програми здійснюється за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення. 

Кошторис видатків на фінансування Програми забезпечення умов діяльності депутатів районної ради сьомого скликання складає 770 тис.грн. (додається). 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми забезпечує Рівненська районна рада.

Щорічно, у І кварталі, виконавчий апарат районної ради готує інформацію про виконання Програми за попередній рік. Дане питання у порядку контролю заслуховується на засіданнях постійних комісій районної ради.

 

 

 

Голова ради                                                           М.Г.Сальчук