У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(двадцять четверта сесія)

                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 20 грудня 2018 року                                                    №806

 

Про  внесення змін до рішення районної ради

від 16 червня 2016 року №166 «Про реформування

друкованого засобу масової інформації та редакції 

Рівненської міськрайонної газети «Слово і час»

засновником якої є Рівненська районна рада»

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, на підставі  пропозиції трудового колективу редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» №79 від 18 грудня 2018 року, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни до рішення районної ради  від 16 червня 2016 року №166 «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» засновником якої є Рівненська районна рада», а саме:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

«1. Вийти із складу засновників друкованого засобу масової інформації та редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час», передати право на заснування друкованого засобу масової інформації редакції Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості засобу масової інформації».

1.2. Пункт 2 виключити.

1.3. Пункт третій викласти в новій редакції: 

«3. Укласти договір про зміну складу засновників та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її реєстрації».  

  1.4. Пункт 4 викласти в новій редакції: 

 

«4. Функції комісії з перереєстрації  редакції та право на заснування друкованого засобу масової інформації   Рівненської міськрайонної газети «Слово і час» покласти на виконуючого обов'язки головного редактора Мельника Миколу Васильовича.».

1.5.  Підпункти 5.1. пункту 5 викласти в новій редакції: 

«5.1. Після державної реєстрації редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні.»

1.6. З підпунктів 5.4. та  5.5.  пункту 5 вилучити слова «про перетворення редакції».

1.7. підпункт 5.6 пункту 5 та пункт 6 виключити.                                                                          

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 Голова ради                                                                                       М.Г.Сальчук