У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять четверта сесія)

 Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2018 року                                                      №817

 

Про передачу із спільної власності територіальних

громад Рівненського району у комунальну власність

Клеванської селищної ради Рівненського району

Рівненської області (об’єднаної територіальної

громади) бюджетних  установ  (закладів культури),

розташованих на її території

 

 Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від 29 листопада 2018 року №вих-4209/06/01-56/18, пункту 7 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», пункту 5 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», пункту 39 розділу    VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 06 грудня 2017 року № 19 «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність об’єктів культури, медицини та освіти», керуючись статтями 43, 60 та пунктом 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Передати із спільної власності територіальних громад Рівненського району у комунальну власність Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області (об’єднаної територіальної громади) бюджетні установи (заклади культури), їх приміщення та майно, розташовані на її території, згідно з додатком.

2. Клеванській селищній раді Рівненського району Рівненської області (об’єднаній територіальній громаді) спільно з відділом культури і туризму райдержадміністрації  створити комісію та провести передачу-

приймання бюджетних установ (закладів культури)  із забезпеченням документального оформлення, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Відділу культури і туризму райдержадміністрації  після проведення передачі-приймання подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                                         М.Г.Сальчук