У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (двадцять шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 березня 2019  року                                                                                                    №872

 

Про збільшення розміру статутного капіталу

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО

ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

Враховуючи подання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ від 25 січня 2019 року № 4, керуючись Господарським кодексом України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Збільшити розмір статутного капіталу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ на суму 700000 (сімсот тисяч) гривень.

2.  Внести зміни до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ виклавши пункт 3.1. в новій редакції:

«3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів Підприємства і становить 2644726 (два мільйони шістсот сорок чотири тисячі сімсот двадцять шість) гривень 92 копійки, у тому числі:

-         основні   засоби   в сумі 830200 (вісімсот тридцять тисяч двісті) гривень 92 копійки;

-         грошові кошти власника в сумі 1814526 (один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять шість) гривень.»

   3. Затвердити в новій редакції Статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   РАДИ.

4. Директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» РІВНЕНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ    РАДИ  подати Статут в новій редакції на  державну    реєстрацію  у  порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

Голова ради                                                                                                                       М.Г.Сальчук