У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 (двадцять шоста сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 березня 2019 року                                                                                              №877

Про затвердження стратегічного

плану дій з реформування

системи інституційного догляду

і виховання дітей у Рівненському

районі на 2018-2026 роки

 

 

Враховуючи подання районної державної адміністрації, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2017 – 2026 роки та плану заходів з реалізації її І етапу», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1.      Затвердити стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненському районі  на 2018 – 2026 роки, схвалений розпорядження голови Рівненської районної державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 440 (далі-План), що додається.

2.      Районній державній адміністрації:

-  забезпечити організацію та виконання Плану;

- передбачити відповідні кошти з районного бюджету на виконання Плану в межах реальних фінансових ресурсів;

-  про хід виконання Плану щорічно інформувати районну раду за підсумками року до 10 січня.

            3.      Взяти до уваги, що фінансування Плану буде здійснюватись за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах, а також із залученням позабюджетних коштів, не заборонених законодавством та за рахунок видатків державного, районних бюджетів та інших джерел.

4.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                                        М.Г.Сальчук