У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(двадцять шоста сесія)

      Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 березня  2019 року                                                                № 893

 

Про  затвердження  звіту    про

виконання районного бюджету

Рівненського району за 2018 рік

       

Заслухавши та обговоривши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2018 рік, районна  рада констатує, що до загального фонду районного бюджету надійшло 929443805,32 грн. доходів. Виконання затвердженого на звітний період плану по власних доходах забезпечено на 102,1 відсотка, або до бюджету  надійшло 2608869,59 грн.  понад планових надходжень.

За 2018 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету 32260300,00 грн. базової дотації, 1004500,00 грн. дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету,  37583600,00 грн. додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я та 13313075,00 грн. інших дотацій з місцевого бюджету.

Разом з тим, із загального фонду бюджетів інших рівнів отримано субвенцій на загальну суму 716113371,73 грн., в тому числі:

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 158892800,00 грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 58724700,00 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 151328965,13 грн;

– субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління, управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 289751029,16 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4084908,98 грн.;

субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю         I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 654764,00 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 6411769,25 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 11458600,00 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі       3243459,00 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 549284,51 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 2713053,96 грн.;

cубвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 11053014,64 грн.;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 84630,62 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1408116,87 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 569000,00 грн.;

– cубвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 940090,88 грн.;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 11201212,00 грн.;

– інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 3043972,73 грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 17311287.83 грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ на суму       12077119,74 грн., коштів від  відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на суму 101681,27 грн. Надходження офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів склали 5132486,82 грн. , із них:

– субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 586240,00 грн.;

– інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 4546246,82 грн.

       Протягом 2018 року з загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 905296052,94 грн., або 97,7 відсотків до уточнених  призначень на звітний період. Сільським та селищним бюджетам направлено  36782600,00 грн. іншої  дотації з місцевого бюджету. Відповідно до рішень районної ради перераховано інші субвенції з районного бюджету  на суму 1506529,78  грн. Передано субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо  соціально-економічного  розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року,  в сумі 1964234,75 грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  в сумі 5730347,63 грн., субвенцію з місцевого бюджету  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  в сумі 935690,88 грн., субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 564734,00 грн.

         В структурі видатків загального фонду районного бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 28,2 відсотків, або  255505603,64 грн., на придбання предметів, матеріалів  послуг та на відрядження  використано 22765201,35 грн., або 2,5 відсотка, видатки на оплату спожитих комунальних послуг і енергоносіїв проведені в сумі 18166336,92  грн., що складає 2,0 відсотки в структурі видатків районного бюджету. На придбання продуктів харчування видатки склали 3809243,07 грн., медикаментів – 62352,63 грн. Видатки на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм становлять 101551627,22 грн. Трансфертні платежі проведені на суму 43222957,78 грн. На соціальне забезпечення населення профінансовано 452491204,54 грн. Інші поточні видатки склали 26943,41 грн.  Проведено капітальних видатків на суму 7694582,38 грн. 

        За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатків на суму 40815224,88 грн., із них по державному управлінню на суму 106098,89 грн., по установах освіти – 23444627,41 грн., охорони здоров’я – 5340388,77 грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  направлено  1201131,83 грн., по установах культури – 518628,44 грн., на фізичну культуру та спорт – 72391,18 грн., на житлово-комунальне господарство – 586240,00 грн., на економічну діяльність – 5021070,68 грн.   Передано  субвенцій з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвиток окремих територій за рахунок залишку відповідної субвенції  з державного бюджету, що утворилась на кінець 2017 року, на суму 42482,40 грн., з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програм  соціально-економічного  розвитку регіонів на суму 95000,00 грн., інших субвенцій на суму 4387165,28 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись частиною 1.17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної  ради, районна  рада

                                          в и р і ш и л а :

 

       1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за  2018 рік:

 

        1.1.     По загальному фонду (Додаток 1,2):

- по  доходах в сумі 929443805,32  грн.,

- по видатках в сумі 905296052,94 грн.,

- обсяг  кредитування в сумі 80000,00 грн.,

- обсяг коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі  -23706656,87 грн.,

-передача коштів  із спеціального  до загального фонду бюджету  в сумі 100000,00 грн.,

- інші розрахунки (повернення коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, невикористаних у попередні роки)  в сумі  -66816,09 грн.,

з перевищенням доходів над видатками на суму 394279,42 грн.

 

       1.2.     По спеціальному фонду (Додаток 3,4):

- по доходах в сумі 17311287,83 грн.,

- по видатках в сумі 40815224,88  грн.,

- повернення кредитів в сумі 100104,70  грн.,

-передача   коштів     із спеціального    до загального фонду бюджету  в сумі   -100000,00 грн.,

- інші розрахунки (повернення коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, невикористаних у попередні роки)  в сумі  -20811,80  грн.,

- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 23706656,87грн.,

- інші розрахунки в сумі - 30975,00 грн.

з перевищенням доходів над видатками на суму 151037,72 грн.

 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

Голова ради                                                                                 М.Г.Сальчук