У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(двадцять восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від  12 червня 2019 року                                                      920

 

Про внесення змін до Програми

збереження архівних фондів

Рівненського району

на  2016-2020 роки

 

          З метою створення належних умов для централізованого тимчасового зберігання архівних документів підприємств, установ та організацій з особового складу, документів ліквідованих юридичних та фізичних суб’єктів фінансово – господарської діяльності, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради,  районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Внести зміни до Програми збереження архівних фондів Рівненського району на 2016 -2020 роки затвердженої рішенням районної ради від 02.10.2015 року №1813, зокрема:

          1.1. п.2 розділу IV викласти у новій редакції:

 

IV.Заходи щодо виконання Програми збереження архівних фондів району на 2016-2020

№ з/п

Найменування заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

грн..

Термін  виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

Організація роботи Трудового архіву Рівненського району

2

Утримання та обслуговування приміщення, оплата вартості комунальних послуг, охорони, зв’язку, енергопостачання, фінансування оплати праці працівників та інше.

2187700

2016-2020

Трудовий архів

 

 

 

 

1.2. розділ V викласти у новій редакції:

V. Кошторис витрат на утримання Трудового архіву Рівненського району

з/п

Найменування витрат

Сума коштів

(тис.грн.)

Джерела фінансу-

вання

(тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Районний

бюджет

1.

Оплата праці працівників, з них:

114

200

230

302,0

348,0

1194

 

Директор

63,8

91,2

104,9

120,6

138,7

519,2

 

Провідний

бухгалтер

50,2

72,3

83,1

95,6

109,9

411,1

 

Архівіст

-

36,5

42

85,8

99,4

263,7

2.

Нарахування на оплату праці (22%)

25,1

44,0

50,6

66,4

76,6

262,7

3.

Оплата комунальних послуг, охорони, звязку, інших послуг

92,5

107,2

117,5

192,5

221,3

731,0

Всього

231,6

351,2

398,1

560,9

645,9

2187,7

                   

       

  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  забезпечити фінансування Програми із внесеними змінами.

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної ради державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                         М.Г.Сальчук