У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(двадцять восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  12 червня 2019 року                                              №921

Про надання  КП «Міжлікарняна аптека» 

Рівненської районної ради дозволу на 

отримання кредитного ліміту 

на  поточний рахунок

 

Відповідно до статей 43, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Рівненської районної державної адміністрації від 15 травня 2019 року № вих-1632/01-57/19, з метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до бюджету та оплати за отримані медикаменти, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

в и р і ш и л а :

1. Надати дозвіл КП «Міжлікарняна аптека» Рівненської районної ради код ЄДРПОУ 36671035  на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок від  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570 на наступних умовах:

а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 

500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок;

б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного договору;

в)  відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 21 % (двадцять один відсоток) річних, відсотки у разі непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду, починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення простроченої заборгованості): 42 % (сорок два відсотки) річних;

 

г) комісії: за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно 1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць — 0,5%;

д) строк дії даного рішення: 12 місяців (у випадку продовження строку дії кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий строк).

  2. Надати повноваження  директору КП «Міжлікарняна аптека» Рівненської районної ради  код ЄДРПОУ36671035 на укладання та підписання від імені підприємства з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідні супроводжуючі правочинні документи та документи, пов’язані з отриманням кредиту.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань охорони здоров’я, екології, Чорнобильських проблем, соціального захисту населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх сімей та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                                                М.Г.Сальчук