У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(тридцята сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 12 вересня 2019 року                                                                 №930

 

Про зміни до програми

економічного та соціального розвитку

Рівненського району на 2019 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1.      Внести та затвердити зміни до програми економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2019 рік, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13 листопада 2018 року № 474 та затвердженої рішенням районної ради від 20 грудня                     2018 року № 795, а саме:   

          розділ ІІ «Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району на 2019 рік» підпункт «Зорянська сільська рада» пункту «Поліпшення соціально-побутових умов жителів району, задоволення фізичних та культурних потреб особистості, проведення робіт з будівництва, реконструкції та ремонту відповідно до планів будівництва об’єктів у районі на 2019 рік» доповнити абзацом такого змісту:

 - «облаштування огорожі кладовища в селі Застав’я».

          2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, з питань бюджету, фінансів та податків, заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 Голова ради                                                                                   М.Г. Сальчук