У  К  Р  А  Ї  Н  А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (тридцять друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2019  року                                                        №974

 

Про збільшення розміру статутного капіталу

комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ

ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ»

Рівненської районної ради

 

Враховуючи подання директора комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради  від 16 жовтня 2019 року № 25, керуючись Господарським кодексом України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради на суму 113417,00 (сто тринадцять тисяч чотириста сімнадцять) гривень.

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради виклавши пункт 3.1. в новій редакції:

«3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів Підприємства і становить 2758143 (два мільйони сімсот п’ятдесят вісім тисяч сто сорок три) гривні 92 копійки, у тому числі:

основні засоби в сумі 830200 (вісімсот тридцять тисяч двісті) гривень                              92 копійки;

грошові кошти власника в сумі 1927943 (один мільйон дев’ятсот двадцять сім тисяч дев’ятсот сорок три) гривні».

3. Затвердити в новій редакції Статут комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради.

4. Директору комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради подати Статут в новій редакції на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                            М.Г. Сальчук