У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(позачергова тридцять третя сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15 січня 2020 року                                                        №1003

 

Про внесення змін до

районного  бюджету

Рівненського району

на 2020 рік

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про Державний бюджет  України на 2020 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

в и р і ш и л а :

     1. Внести зміни до рішення районної ради  від 17 грудня 2019 року № 994 «Про районний бюджет Рівненського району на 2020 рік», а саме:

       Визначити на 2020 рік:

      доходи районного бюджету збільшити на суму 46787504,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету збільшити на суму 46587504,00 гривень,  доходи спеціального фонду районного бюджету збільшити на суму 200000,00 гривень, згідно з додатком 1до цього рішення;

      видатки  районного бюджету збільшити на суму 46787504,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету збільшити  на суму 46515504,00 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету збільшити на суму 272000,00 гривень, згідно з додатком  3 цього рішення;

       профіцит загального фонду районного бюджету збільшити на суму 72000,00 гривень, напрямком використання якого визначити кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 72000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

       дефіцит спеціального фонду районного бюджету збільшити на суму 72000,00 гривень, джерелом покриття  якого встановити надходження коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 72000,00 гривень згідно з додатком  2 цього рішення.

        2. Збільшити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3  до цього рішення на суму 46787504,00 гривень.

       3. Збільшити на 2020 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком  4 до цього рішення в сумі  46892784,00 гривень.

        В тому числі по загальному фонду бюджету збільшити на суму 46692784,00 гривень:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету збільшити на суму 3887800,00 гривень:

з Клеванської селищної ради на суму 213600,00 гривень,

з Олександрійської сільської ради на суму 413680,00 гривень,

з Шпанівської сільської ради на суму 503960,00 гривень,

з Дядьковицької сільської ради на суму 357260,00 гривень,

з Корнинської сільської ради на суму 2399300,00 гривень;

 

- інша дотація з місцевого бюджету збільшити на суму 13830683,00 гривень:

 з Клеванської селищної ради на суму 5400400,00 гривень,

з Олександрійської сільської ради на суму 647910,00 гривень,

з Шпанівської сільської ради на суму 980886,00 гривень,

з Дядьковицької сільської ради на суму 1050024,00 гривень,

з Корнинської сільської ради на суму 5751463,00 гривень;

 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшити на суму                             20624803,00 гривень:

з обласного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів на суму 309103,00 гривень,

з Корнинської сільської ради  на суму 20315700,00 гривень;

 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити на суму 303418,00 гривень:

з обласного бюджету на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (видатки споживання) на суму 36780,00 гривень,

з обласного бюджету на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (видатки споживання) на суму 136922,00 гривень,

з Корнинської сільської ради  на суму 129716,00 гривень;

 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції збільшити на суму 7769500,00 гривень:

з обласного бюджету цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет на суму 485100,00 гривень,

з Клеванської селищної ради на суму 1970800,00 гривень,

з Олександрійської сільської ради на суму 1298000,00 гривень,

з Шпанівської сільської ради на суму 1781500,00 гривень,

з Дядьковицької сільської ради на суму 978800,00 гривень,

з Корнинської сільської ради на суму 1255300,00 гривень;

 

- інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету збільшити на суму 103200,00 гривень:

з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 44200,00 гривень,

з Квасилівської селищної ради для забезпечення діяльності Трудового архіву на суму 20000,00 гривень,

з Квасилівської селищної ради для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами  на суму 10000,00 гривень,

з Квасилівської селищної ради для забезпечення сечоприймачами хворого Нестерчука А.Л. жителя смт Квасилів на суму 5000,00 гривень,

з Великоомелянської сільської ради на утримання Трудового архіву на суму 24000,00 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з районного бюджету на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (видатки споживання) збільшити на суму 36780,00 гривень:

Великоомелянській сільській раді на суму 14712,00 гривень,

Зорянській сільській раді на суму 22068,00 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету районному бюджету  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити на суму                            68500,00 гривень;

- субвенції з місцевого бюджету Великоомелянській сільській раді на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити на суму 68500,00 гривень.

        В тому числі по спеціальному фонду бюджету збільшити на суму 200000,00 гривень:

- інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету збільшити на суму 200000,00 гривень з Корнинської сільської ради на співфінансування реконструкції Корнинського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району Рівненської області імені Свіржевського Р.П. с. Корнин                         вул. Центральна 102в, на суму 200000,00 гривень.

4. Затвердити  на 2020 рік  розподіл  коштів бюджету  розвитку районного бюджету на здійснення заходів  на будівництво,  реконструкцію, капітальний  ремонт та реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами на суму 272000,00 гривень  згідно з додатком

5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл видатків районного бюджету на реалізацію  місцевих/регіональних  програм у сумі 1085026,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

        6. Додатки 1- 6 до рішення є його невід’ємною частиною.

         7. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

        8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                              М.Г.Сальчук