У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(тридцять п’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня  2020 року                                                       №1027

Про районну програму з надання

грошової допомоги найбільш

незахищеним верствам населення

на 2020  рік

 

З метою покращення матеріального забезпечення найбільш незахищених верств населення, керуючись статею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 лютого 2020 року № 81, районну програму з надання грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення на 2020  рік, що додається.

          2.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти в районному бюджеті на забезпечення виконання програми.

         3. Визнати таким, що втратили чинність:

         рішення районної ради від 12 грудня 2017 року № 502 « Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки»;

         рішення районної ради від 22 грудня  2017 року № 531 «Про зміни до районної програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення  на 2018-2022 роки».

         4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Голова ради                                                                            М.Г. Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                          районної ради                                                                     

20 лютого  2020 року                                               від 17 березня 2020 року

№ 81                                                                           №1027

 

Районна програма з надання

грошової допомоги найбільш незахищеним

верствам населення на 2020 рік

        

В районі проживає 2965 ветеранів війни, 1296 учасників бойових дій, 893 учасника війни, 173 інваліда війни, 4700 дітей війни, 1885 осіб з інвалідністю, 1900 малозабезпечених сімей. З кожним роком зростає кількість онкохворих, особливо дітей. Усі вони потребують особливої уваги і турботи з боку органів  державної виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Мета і основні завдання Програми

    Розроблення цієї  Програми обумовлено Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальний захист дітей війни».

    Мета Програми полягає у наданні грошової допомоги:

          дітям, які мають істотні вади здоров’я;

хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо;

         громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

         особам яким виповнилося 90 і більше років та 100 і більше років;

         учасникам антитерористичної операції /операцій об’єднаних сил та їх сім’ям, родинам загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил та учасникам антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень;

         іншим категоріям осіб, які потребують грошової допомоги внаслідок стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше), що спричинили за собою тяжкі наслідки.

         Основним завданням Програми є надання грошової допомоги дітям, які мають істотні вади здоров’я, хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам яким виповнилося 90 і більше років та 100 і більше років, учасникам антитерористичної операції /операцій об’єднаних сил та їх сім’ям, родинам загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил та учасникам антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил, які зазнали тяжкихпоранень, іншим категоріям осіб, які потребують грошової допомоги внаслідок стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій

техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше), що спричинили за собою тяжкі наслідки.

        

Очікувані результати виконання Програми

         Підвищення рівня матеріального забезпечення дітей, які мають істотні вади здоров’я, хворих громадян, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб яким виповнилося 90 і більше років та 100 і більше років, учасників антитерористичної операції /операцій об’єднаних сил та їх сімей, родин загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил та учасникам антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень, інших категорій осіб, які потребують грошової допомоги внаслідок стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше), що спричинили за собою тяжкі наслідки.

Порядок надання грошової допомоги найбільш

незахищеним верствам населення

         Грошова допомога надається найбільш незахищеним верствам населення в готівковій формі  за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на виконання Програми.

         Грошова допомога надається заявнику один раз  протягом календарного року.

Грошова допомога  може надаватися таким категоріям громадян:

         дітям, які мають істотні вади здоров’я;

         хворим громадянам, що потребують екстреної медичної допомоги, тривалого лікування, оперативного втручання тощо;

         громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;

         особам, яким виповнилося 90 і більше років та 100 і більше років;

         учасникам антитерористичної операції /операцій об’єднаних сил та їх сім’ям, родинам загиблих військовослужбовців в зоні антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил та учасникам антитерористичної операції/операцій об’єднаних сил, які зазнали тяжких поранень;

         іншим категоріям осіб, які потребують грошової допомоги внаслідок стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій техногенного характеру (пожежа, катастрофа, дорожньо-транспортна пригода та інше), що спричинили за собою тяжкі наслідки.

Першочергово грошова  допомога надається дітям, які мають істотні вади  здоров’я та тяжкохворим особам, що потребують екстреної медичної допомоги і реабілітації.

Заяви щодо надання грошової допомоги  розглядаються комісією з надання грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення району (далі - Комісія).

Комісія утворюється головою райдержадміністрації у складі: голова Комісії – заступник голови райдержадміністрації, заступник голови Комісії –

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, секретар Комісії – провідний фахівець з соціальної роботи Рівненського

районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та членів Комісії – голови профільної постійної комісії районної ради, голів депутатських фракцій і груп районної ради, керівників та спеціалістів причетних управлінь, відділів, апарату райдержадміністрації, Рівненського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КЗ «Рівненський районний центр ПМСД» тощо.

У разі відсутності голови Комісії роботу очолює заступник голови Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Рішення про надання грошової допомоги приймається більшістю  голосів членів Комісії присутніх на засіданні.

Матеріальна допомога надається у грошовому вигляді соціально незахищеним верствам населення за принципами черговості, справедливості та в межах коштів, що визначені бюджетом Програми на поточний рік.

Грошова допомога надається на підставі письмової заяви громадянина про надання грошової допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання, телефон, обов’язково надається згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До заяви додаються:

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника, в якому вказується матеріальний стан та необхідність надання допомоги;

довідка заявника про присвоєння ідентифікаційного номера або довідка з податкового органу про те, що такий номер не присвоювався (копія);

копія паспорта;

довідка з медичного закладу про необхідність лікування (у разі потреби);

довідка відповідних органів про те, що громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі, дорожньо-транспортної пригоди тощо;

інші підтверджуючі матеріали державних установ.

У випадку, якщо причиною звернення є перенесення заявником складного хірургічного втручання або тривалої хвороби, заявник додатково надає довідку медичної установи, яка підтверджує цей діагноз (захворювання або проведення такого хірургічного втручання), а також  платіжні документи (чеки, квитанції, тощо), що підтверджують проходження ним лікування або придбання лікарських препаратів.

До заяви можуть додаватися клопотання органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, підприємств установ та організацій, депутатів районної ради.

Усі заяви громадян щодо надання грошової допомоги з відповідними документами за резолюцією заступника голови райдержадміністрації направляються на розгляд Комісії та передаються у Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для перевірки повноти поданих документів.

Заява щодо надання грошової допомоги розглядається протягом               30 календарних днів.

Якщо звернення громадянина про надання грошової допомоги не відповідає вимогам цього Порядку, а також у разі відсутності коштів в районному бюджеті на надання допомоги громадянин повідомляється про це листом за підписом заступника голови райдержадміністрації. У листі вказується вичерпний перелік встановлених недоліків, повідомляється рішення комісії про відмову у наданні грошової допомоги.

У протоколі засідань комісії обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання,  його соціальний статус та розмір надання грошової допомоги.

Протокол комісії є підставою прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації щодо виплати коштів.

Заявник про рішення комісії повідомляється письмово.

Для обліку надання грошової допомоги секретар веде реєстр одержувачів матеріальної допомоги, де обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові  одержувача, розмір наданої допомоги, дата її виплати, номер і дата протоколу засідання, згідно з яким надано грошову допомогу заявнику.

Виплата грошової допомоги для жителів району здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством через Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Кошти, передбачені для надання грошової допомоги громадянам району, не можуть використовуватися для іншої мети. При виплаті грошової допомоги здійснюється оплата послуг з доставки грошової допомоги.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється згідно з додатком до Програми.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

         Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

         Виконання визначених Програмою заходів сприятиме подальшому покращенню фінансового становища найбільш незахищених верств  населення.

 

 

Голова ради                                                                            М.Г.Сальчук