У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (тридцять п’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 березня 2020 року                                        №1029

Про районну програму компенсації

пільгових перевезень окремих

категорій громадян залізничним

транспортом приміського сполучення

на 2020  рік

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», за  погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада:

в и р і ш и л а :

 1.  Затвердити,  схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 лютого 2020 року № 62, районну програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2020  рік, що додається.

          2.  Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів програми.

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова ради                                                                        М.Г.Сальчук

Проект підготовлений управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

Начальник управління                                                                               В.П.Максютинський

Оприлюднено на веб-сайті районної ради 17 лютого 2020 року                                                                                                                                                                              

 СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                            Рішення Рівненської

Рівненської райдержадміністрації                          районної ради                                                                    

12 лютого  2020 року                                               від 17 березня 2020року

№ 62                                                                           № 1029

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2020 рік

 

1. Загальна характеристика Програми

 

 

Районна Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2020 рік (далі – Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та забезпечення компенсаційних виплат Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за перевезення окремих категорій громадян.

Програму розроблено відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальних гарантій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України  від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16 серпня 1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №354».

 

 2. Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення та здійснення компенсаційних виплат  Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за перевезення окремих пільгових категорій громадян в Рівненському районі за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 

 

2

3. Ресурсне забезпечення Програми

 

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків затверджених на 2020 рік.

         Головним розпорядником коштів з фінансування Програми визначити управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Обсяги фінансування на виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

 

4. Механізм реалізації програми

 

         Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

         Пільги на проїзд надаються пільговикам району на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус пасажира-пільговика.

         Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян  Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» здійснюється на підставі                         укладеного підприємством–перевізником трьохсторонньої угоди з  райдержадміністрацією та головним розпорядником коштів управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Для отримання компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Рівненській дирекції  залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» необхідно щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління соціального захисту населення райдержадміністрації рахунок на суму, яка підлягає компенсації, та облікові форми про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевих бюджетів.

         Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення здійснюється згідно з положеннями статті 9 Закону України «Про залізничний транспорт» та додатком 3 до Програми «Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства».

         Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації згідно з розрахунками, поданими підприємством-перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

 

3

Звіти про пільгові перевезення окремих категорій громадян підписуються та скріплюються печаткою суб’єктом господарювання та подаються до управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Щомісяця управління соціального захисту населення  райдержадміністрації та регіональна філія “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” складають акти у трьох примірниках.

 

 

 5. Очікуванні результати Програми

 

         Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення.

 

 

6. Контроль за виконанням Програми

 

         Контроль за реалізацією Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення та управлінням житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації.

        

 

 

Голова ради                                                                                М. Г.Сальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                Додаток

                             до Програми

 

 

Розрахунок

потреби коштів на фінансування районної Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2020 рік приміського сполучення (в грн.)

 

 

Назва пільги

Потреба на

 2020 рік

1.                  

Потреба коштів фінансування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення

 

350000,00

 

 

 

 

Голова ради                                                                                М. Г.Сальчук