У  К  Р  А  Ї  Н  А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

 (тридцять п’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 березня 2020  року                                                        №1052

Про збільшення розміру статутного капіталу

комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ

ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ»

Рівненської районної ради

 

 

Враховуючи подання директора комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради  від 02 січня 2020 року № 1, керуючись Господарським кодексом України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

 

         1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради на суму 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

2.  Внести зміни до Статуту комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради виклавши пункт 3.1. в новій редакції:

«3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний капітал, який формується з активів Підприємства і становить 3158143 (три мільйони сто п’ятдесят вісім тисяч сто сорок три) гривні 92 копійки, у тому числі:

основні засоби в сумі 830200 (вісімсот тридцять тисяч двісті) гривень 92 копійки;

грошові кошти власника в сумі 2327943 (два мільйони триста двадцять сім тисяч дев’ятсот сорок три) гривні»

3. Затвердити в новій редакції Статут комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради (додається).

4. Директору комунального підприємства «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ «СИГНАЛ» Рівненської районної ради подати Статут в новій редакції на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством України.

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова ради                                                                                       М.Г.Сальчук