У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(позачергова тридцять шоста сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 квітня 2020 року                                                         №1059                                      

Про районну Програму із запобігання

поширенню, діагностики та лікування на

території Рівненського району COVID-19

 

Враховуючи подання Рівненської районної державної адміністрації, у зв’язку із загрозою занесення і поширення на території Рівненського району гострої респіраторної хвороби, спричиненою коронавірусом COVID-19, відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статей 13, 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, районна рада

в и р і ш и л а:

         1. Затвердити районну Програму із запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненського району COVID-19, схвалену розпорядженням  голови райдержадміністрації від 01 квітня 2020 року № 133      (далі – Програма), що додається.

          2. Районній державній адміністрації:

-         забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

         - фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій з інших місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

          -  щомісячно  до 05 числа  наступного місяця за  звітним  інформувати  районну раду про хід виконання Програми.

           3. Рекомендувати сільським, селищним радам затвердити місцеві програми, передбачивши кошти на їх реалізацію.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова ради                                             М.Г.Сальчук