У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(позачергова тридцять шоста сесія)

 

 

 

від 08 квітня 2020 року                                               № 1060

 

Про внесення змін до

районного   бюджету

Рівненського району

на 2020 рік

(17314200000)

        Код бюджету

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про Державний бюджет  України на 2020 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

     1. Внести зміни до рішення районної ради  від 17 грудня 2019 року № 994 « Про районний бюджет Рівненського району на 2020 рік» , від 15 січня 2020 року №1003 «Про внесення змін до районного бюджету Рівненського району на 2020 рік», від 17 березня 2020 року №1056 «Про внесення змін до районного бюджету Рівненського району на 2020 рік», а саме:

       Визначити на 2020 рік:

      доходи районного бюджету збільшити на суму 8722357,75 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету збільшити на суму 8722357,75 гривень, згідно з додатком  1 цього рішення;

      видатки  районного бюджету збільшити на суму 8722357,75 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету збільшити  на суму 6868677,69 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету збільшити на суму 1853680,06 гривень, згідно з додатком  3 цього рішення;

        профіцит загального фонду районного бюджету на суму 1853680,06 гривень, за рахунок коштів що передаються  із загального  фонду  бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1853680,06 гривень, згідно з додатком  2 цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 1853680,06 гривень, у тому числі надходження коштів, що передаються  із загального  фонду  бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) на суму 1853680,06 гривень, згідно з додатком  2  цього рішення.

        2. Збільшити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3  до цього рішення на суму 8722357,75 гривень.

       3. Збільшити  на 2020 рік міжбюджетні трансферти по районному бюджету згідно з додатком  4 до цього рішення на суму  6896277,75 гривень.

     В тому числі по загальному фонду бюджету збільшити надходження міжбюджетних трансфертів на суму 6851757,75 гривень:

    - субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції а оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів збільшити  на суму 704043,00 гривень;

- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на забезпечення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку) (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1012-р) збільшити  на суму 1200000,00 гривень;

 -  субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку, що утворився на 01.01.2020 року на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (видатки споживання) збільшити  на суму 21619,00 гривень;

-  субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку, що утворився на 01.01.2020 року на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти (видатки споживання) збільшити  на суму 24520,00 гривень;

  - субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити на суму 2265711,00 гривень;

  - субвенцію з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшити  на суму 2732600,00 гривень;

   -   субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти (видатки споживання) зменшити на суму 96735,25 гривень.

       В тому числі по загальному фонду бюджету збільшити обсяг переданих міжбюджетних трансфертів на суму 44520,00 гривень:

- субвенцію з місцевого бюджету сільським бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, за рахунок залишку, що утворився на 01.01.2020 року, на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти (видатки споживання) збільшити на суму 24520,00 гривень;

- інші субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету на виконання районної програми із запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рівненського району COVID-19 для КП "Обласний  дитячий  туберкульозний санаторій "Новостав" для дітей з активними  формами  туберкульозу" Рівненської  обласної ради збільшити на суму 20000,00 гривень.

       4. Затвердити  на 2020 рік  розподіл  коштів бюджету  розвитку районного бюджету на здійснення заходів  на капітальний  ремонт та  реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  на суму 1853680,06 гривень  згідно з додатком 5  до цього рішення.

       5. Затвердити  на 2020 рік розподіл видатків  районного бюджету  на реалізацію  місцевих/регіональних  програм у сумі 3938771,26 гривень згідно з додатком 6  до цього рішення.

       6. Кошти  субвенції з місцевого  бюджету державному  бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 390000,00 гривень направити на :

-забезпечення виконання Програми економічного  та соціального розвитку   Рівненського району на 2020 рік для районної державної адміністрації та її структурних підрозділів на виконання  делегованих  повноважень, напрямками використання  даних  коштів  в сумі 330000,00 гривень визначити  видатки на заробітну плату, утримання приміщень,  придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, розрахунки за спожиті енергоносії  та комунальні послуги;

-забезпечення виконання Районної комплексної  програми  профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки Рівненському  районному  відділенню поліції Рівненського відділу поліції ГУНП у Рівненській області  в сумі 35000,00 гривень напрямком використання даних коштів визначити  видатки на придбання паливо-мастильних матеріалів, канцелярського приладдя та на забезпечення  особового складу засобами захисту проти коронавірусу ;

-забезпечення виконання Районної комплексної  програми  профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки  Здолбунівському  міжрайонному  відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області в сумі 25000,00 гривень напрямком використання даних коштів визначити  видатки на зміцнення матеріально-технічної бази.

          Розподіл  коштів субвенції з місцевого  бюджету державному  бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів між районною державною адміністрацією її структурними підрозділами та виконавцями програм  провести  розпорядженням голови райдержадміністрації.

       7. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення його на веб-сайті  районної ради. 

       8. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

       9. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

        10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                             М.Г.Сальчук