У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(позачергова тридцять щоста сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 квітня 2020 року                                                            1061                                        

Про передачу із спільної власності

територіальних громад району у                                                                

 комунальну власність Білокриницької                                                                     

сільської ради частини будівлі площею                                                                      

 300 м.кв. Білокриницької амбулаторії                                                                   

 загальної практики-сімейної медицини,                                                                               

  що знаходиться за адресою: с. Біла Криниця,                                                     

 вул. Радгоспна, 1

 

         Відповідно до клопотання Рівненської районної державної адміністрації від 19 березня 2020 року №вих-1013/06/01-57/20, враховуючи рішення Білокриницької сільської ради від 06 лютого 2020 року № 1119 «Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білокриницької сільської ради зі спільної власності територіальних громад Рівненського району частини будівлі», керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

в и р і ш и л а :

1.    Передати із спільної власності територіальних громад Рівненського району у комунальну власність Білокриницької сільської ради частини будівлі площею 300 м.кв. Білокриницької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, що знаходиться за адресою: с. Біла Криниця, вул. Радгоспна, 1 та обліковується на балансі комунального підприємства «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради, балансова вартість – 18713 (вісімнадцять тисяч сімсот тринадцять) гривень                    00 коп., знос – 14471 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят одна) гривня                       99 коп., залишкова вартість – 4241 (чотири тисячі двісті сорок одна) гривня                                          1 коп.                                                                                                                                                   2. Білокриницькій сільській раді спільно з комунальним підприємством «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради створити комісію та провести передачу-приймання частини будівлі площею 300 м.кв. Білокриницької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини із забезпеченням документального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.                                                                           3. Комунальним підприємством «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради після передачі-приймання подати районній раді зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад району.                                                                                                   4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                   М.Г.Сальчук