У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме cкликання

(тридцять сьома сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 червня  2020 року                                               №1086

 

Про надання грошової компенсації за придбання

шкільної і спортивної форми дітям-сиротам

і дітям, позбавленим батьківського піклування,

що  перебувають під опікою  (піклуванням) та

навчаються у закладах загальної середньої

освіти Рівненської районної ради

 

Відповідно до листа Рівненської районної державної адміністрації від               13 березня 2020 року №вих-968/01-57/20, підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення   дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою поліпшення виховання, навчання,  соціального  захисту та матеріального забезпечення  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування, керуючись статтями 26, 32, 43 та пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Визначити, що забезпечення безплатно шкільною і спортивною    формами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради здійснюється шляхом надання грошової компенсації законним представникам дітей.

2. Затвердити Порядок надання грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) та навчаються у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради, що додається.    

3. Установити граничний розмір грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) та навчаються у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради з числа учнів                    1-11 класів у розмірі 2000 гривень на кожну дитину.

4. Відділу освіти райдержадміністрації забезпечити виплату грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) та навчаються у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради в межах коштів, передбачених в районному бюджеті на фінансування загальної середньої освіти на відповідний рік.

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

        

Голова ради                                                                                           М.Г.Сальчук

 Додаток

 до рішення районної ради

від 30 червня 2020 року

 №1086       

 

ПОРЯДОК
надання грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної

форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,

що перебувають під опікою (піклуванням) та навчаються у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради

 

         1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) та навчаються у закладах загальної середньої освіти Рівненської районної ради (далі - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування).

            2. Заклади загальної середньої освіти щороку до 1 серпня подають у відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації (далі - відділ освіти райдержадміністрації) списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

            3. Законні представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування подають заяву на ім’я начальника відділу освіти райдержадміністрації про надання грошової компенсації за придбання шкільної і спортивної форми до 1 вересня.

            4. У заяві зазначаються:

1) інформація про законного представника дитини (прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації проживання);

2) інформація про дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, статус);

3) реквізити рахунку в уповноваженому банку для перерахування грошової  компенсації.

5. До заяви додаються:

1) копії свідоцтва про народження (паспорта) дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків - законного представника дитини;

3) документи які підтверджують придбання шкільної і спортивної форм (накладна, товарний чек тощо).

            6. Грошова компенсація за придбання шкільної і спортивної форми перераховується законному представнику дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі пред’явлених документів про фактичне придбання, але не більше граничного розміру, визначеного у пункті          3 рішення.

            7. Грошова компенсація за придбання шкільної і спортивної форми        дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, виплачується один раз на рік.

 

 

 

Голова ради                                                                                           М.Г.Сальчук