У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(позачергова тридцять восьма сесія)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 вересня  2020 року                                          №1094

 

Про оренду майна спільної власності

територіальних громад  Рівненського району

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання  оренди  державного  та  комунального  майна», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Передача майна спільної власності територіальних громад Рівненського району в оренду здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі – Закон) та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 (надалі – Порядок), з урахуванням особливостей, визначених цим рішенням.

2. Встановити, що для цілей оренди відповідно до пункту в) частини другої статті 4 Закону, органами, уповноваженими Рівненською районною радою бути орендодавцями нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, спільної власності територіальних громад Рівненського району, крім єдиних майнових комплексів, є балансоутримувачі відповідного майна.

3. Орендодавцем єдиних майнових комплексів спільної власності територіальних громад Рівненського району є представницький орган місцевого самоврядування – Рівненська районна рада.

4. Доручити районній державній адміністрації за погодженням з  постійною комісією районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури вирішувати питання щодо погодження передачі в оренду; погодження умов договорів оренди; внесення змін до договорів оренди; продовження договорів оренди; скасування або зміну рішення балансоутримувача або орендодавця про включення/відмову у включенні об’єкта до Переліку першого типу; передачі в суборенду майна, що передається в оренду на аукціоні; надання згоди на здійснення ремонту орендованого майна; зарахування частини витрат орендаря на здійснення ремонту в рахунок орендної плати; здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна; інші питання, пов’язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад  Рівненського району.

5. Застосовувати Методику розрахунку орендної плати, затверджену відповідною постановою Кабінету Міністрів України, для цілей оренди майна спільної власності територіальних громад Рівненського району, крім положень цієї Методики щодо встановлення орендарям річної орендної плати за оренду нерухомого майна в розмірі 1 гривня.

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Рівненського району 1 гривня встановлюється таким орендарям:

- комунальним закладам, установам, які є об’єктами спільної власності територіальних громад Рівненського району та фінансуються за рахунок районного бюджету;

- державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

- редакціям державних і комунальних періодичних видань;

- особам з інвалідністю з метою використання майна під гаражі спеціальних                                             засобів пересування;

- органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим установам і організаціям, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету.        

6. Застосовувати примірний договір оренди, затверджений відповідною    постановою Кабінету Міністрів України, для цілей оренди майна спільної власності територіальних громад Рівненського району.

7. Визначити наступний порядок розподілу орендної плати:

- за єдині майнові комплекси комунальних підприємств – до районного бюджету;

- за єдині майнові комплекси структурних підрозділів комунальних підприємств – 70 відсотків орендної плати балансоутримувачу, 30 відсотків – до районного бюджету;

- за нерухоме майно комунальних підприємств або закладів з частковим самофінансуванням – 70 відсотків орендної плати балансоутримувачу,
30 відсотків – до районного бюджету;

- за нерухоме майно комунальних установ, закладів, що повністю фінансуються з районного бюджету, та інших установ, організацій, що не є об’єктами спільної власності територіальних громад району, на балансі яких обліковується майно спільної власності територіальних громад району –
50 відсотків орендної плати балансоутримувачу, 50 відсотків – до районного бюджету;

- за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – балансоутримувачу.

8. Особливості передачі майна спільної власності територіальних громад Рівненського району в суборенду, порядок розподілу плати за суборенду, випадки, коли плата за суборенду може залишатися у розпорядженні орендаря, визначаються згідно з Порядком.

9. Внести зміни до Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району, затвердженого рішенням районної ради від 06.09.2013 № 1236 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Рівненського району», виклавши пункт 3 в новій редакції:

«3. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад Рівненського району здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483».

10. Визнати такими, що втратили чинність:

– рішення Рівненської районної ради від 06.09.2013 № 1208 «Про оренду майна,  яке належить до спільної власності територіальних громад Рівненського району»;

– рішення Рівненської районної ради від 25.10.2019 № 957 «Про внесення змін до Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад Рівненського району».

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації.

 

Голова ради                                                                               М.Г. Сальчук