У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сьоме скликання

(тридцять дев’ята сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 жовтня  2020 року                                                             № 1107

 

Про зменшення розміру статутного капіталу

комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія»

Рівненської районної ради

 

Враховуючи клопотання Рівненської районної державної адміністрації від 11 серпня 2020 року № вих-2821/01-57/20, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а:

1.     Зменшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради на суму 30 111,06 (тридцять тисяч сто одинадцять) гривень 06 копійок.

2. Затвердити статутний капітал комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради у розмірі  3 992 042,63 ( три мільйони дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сорок дві ) гривні 63 копійки.

         3. Затвердити зміни до Cтатуту комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради, а саме:

- пункт 3.1. Розділу 3 «Статутний капітал підприємства» викласти у новій редакції:  «Для  забезпечення діяльності   Підприємства створюється  статутний

капітал, який формується з активів підприємства і становить 3 992 042,63 ( три мільйони дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сорок дві ) гривні 63 копійки».         

4.      Затвердити Cтатут комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради в новій редакції (додається).

5.   Директору комунального підприємства «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради подати Cтатут в новій редакції на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

6.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради та заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

 

Голова ради                                                                                М.Г.Сальчук