У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме cкликання

(позачергова шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 19 лютого 2021 року                                                    № 167

 

 

 

Про припинення юридичної особи

комунальний заклад «Корецький районний будинок

культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської

області шляхом ліквідації юридичної особи

 

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 110,111 Цивільного кодексу України, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

                1.      Припинити юридичну особу комунальний заклад «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області (код ЄДРПОУ 25320622) шляхом ліквідації.

         2.      Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи комунальний заклад «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області шляхом ліквідації у складі згідно з додатком.

Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 34700, Рівненська обл., м. Корець, вулиця Київська, будинок, 65.

3.        Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту створення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи комунальний заклад «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області.

         4.      Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області що ліквідовується у порядку визначеному законодавством, два місяці з дня опублікування повідомлення про ліквідацію юридичної особи.

         5.      Ліквідаційній комісії вжити всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації юридичної особи, в тому числі:

         5.1.   протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення;

  5.2.   провести дії щодо припинення комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля»  Корецької районної ради Рівненської області шляхом ліквідації у порядку, передбаченому законодавством, в термін, що  не  перевищує двох місяців;

5.3.   вжити заходів щодо інвентаризації майна комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, а також щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб (за потреби);

5.4.     документи з кадрових питань (особового складу) комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області впорядкувати і передати в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам;

5.5.     подати в установленому порядку на затвердження районній раді ліквідаційний баланс;

5.6.     подати державному реєстраторові документи, передбачені законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк;

         6.      Директору комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області    Зубрицькій К.Г. (голові ліквідаційної комісії) попередити про наступне вивільнення працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

7.        Попередити директора комунального закладу «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області Зубрицьку К.Г. про наступне вивільнення відповідно до вимог чинного законодавства.

8.        Здійснити ліквідацію юридичної особи комунальний заклад «Корецький районний будинок культури і дозвілля» Корецької районної ради Рівненської області після отримання дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України.

       9.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політки, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та постійну комісію районної ради з правових питань, Регламенту, законності та антикорупційної політики.

 

 

 

Голова ради                                                                                          В.О.Тимощук