У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьме cкликання

 

(позачергова шоста сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 19 лютого 2021 року                                                   № 168

 

 

 

Про припинення  юридичної особи

 

комунальної установи «Корецький районний

 

методичний кабінет» Корецької  районної ради

 

Рівненської області шляхом ліквідації

 

 

 

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, статей 110,111 Цивільного кодексу України, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

                1.      Припинити юридичну особу комунальну установу «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області (код ЄДРПОУ 37344101) шляхом ліквідації.  

 

         2.      Створити ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області шляхом ліквідації у складі згідно з додатком.

 

 Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою:  34700,

 

Рівненська обл., м. Корець, вулиця Київська, будинок 60.

 

3.        Встановити, що до ліквідаційної комісії з моменту створення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області.

 

  4.      Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунальної установи  «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області що ліквідовується у порядку, визначеному законодавством, два місяці з дня опублікування повідомлення про ліквідацію юридичної особи.

 

         5.      Ліквідаційній комісії вжити всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, щодо ліквідації юридичної особи, в тому числі:

 

         5.1.   протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення щодо припинення;

 

  5.2.   провести дії щодо припинення комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області шляхом ліквідації у порядку, передбаченому законодавством, в термін, що  не  перевищує двох місяців;

 

5.3. вжити заходів щодо інвентаризації майна комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, а також щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб (за потреби);

 

5.4.     документи з кадрових питань (особового складу) комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області впорядкувати і передати в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам;

 

5.5.     подати в установленому порядку на затвердження районній раді ліквідаційний баланс;

 

5.6. подати державному реєстраторові документи, передбачені законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

 

         6. Завідувачу комунальної установи  «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області Радковській Т.В. (голові ліквідаційної комісії) попередити про наступне вивільнення працівників відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7. Попередити завідувача комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради Рівненської області РадковськуТ.В. про наступне вивільнення відповідно до вимог чинного законодавства.

 

         8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політки, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та постійну комісію районної ради з правових питань, Регламенту, законності та антикорупційної політики.

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                          В.О.Тимощук