У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьме скликання

 

(позачергова шоста сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 19 лютого 2021 року                                                           № 171

 

 

 

Про передачу основних засобів,

 

необоротних матеріальних актів та запасів

 

із спільної власності територіальних громад

 

Рівненського району у комунальну власність

 

Костопільської міської ради

 

 

 

         Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України,  Господарського кодексу України, відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Передати із спільної власності територіальних  громад Рівненського району  у комунальну власність Костопільської міської ради основні засоби, необоротні  матеріальні активи та запаси, що знаходяться на балансі Костопільського районного центру соціальних служб які були придбані за кошти місцевого бюджету (згідно додатку) .

 

2. Костопільській міській раді Рівненського району Рівненської області створити комісію та провести  передачу – приймання із забезпеченням документального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                    В.О.Тимощук