У К Р А Ї Н А

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Восьме скликання

 

(позачергова шоста сесія)

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 19 лютого 2021 року                                                  № 172

 

 

 

Про передачу основних засобів,

 

необоротних матеріальних активів та запасів

 

відділу культури, молоді і спорту Костопільської

 

районної державної адміністрації

 

із спільної власності територіальних громад

 

Рівненського району у комунальну власність

 

Костопільської міської ради 

 

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Передати із спільної власності територіальних громад Рівненського району у комунальну власність Костопільської міської ради основні засоби, необоротні матеріальні активи та запаси, що знаходяться на балансі відділу культури, молоді і спорту Костопільської районної державної адміністрації які були придбані за кошти місцевого бюджету (згідно додатку №1).

 

2. Костопільській міській раді Рівненського району Рівненської області  створити комісію та провести передачу-приймання із забезпеченням документального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                    В.О.Тимощук