У К Р А Ї Н А

 

 РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Восьме cкликання

 

(позачергова шоста сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 19 лютого 2021 року                                              № 178

 

 

 

Про внесення змін до районного

 

бюджету Рівненського району

 

на 2021 рік

 

(17314200000)

 

        Код бюджету

 

 

 

         Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний Бюджет України на 2021 рік», Бюджетним кодексом України,  іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.            Внести зміни до рішень районної ради від 29 грудня 2020 року № 87 «Про районний бюджет Рівненського району  на 2021 рік», від 16 лютого 2021 року № 145 «Про внесення змін до районного бюджету Рівненського району на 2021 рік»,  а саме:

 

 

 

Визначити на 2021 рік:

 

         видатки   загального фонду районного бюджету збільшити на суму 11092310,24 гривень згідно з додатком 2 цього рішення.

 

Дефіцит за загальним фондом бюджету у сумі 11092310,24 гривень, у тому числі залучення вільних залишків коштів районного бюджету, що утворився станом на 01.01.2021 в сумі 11092310,24 гривень.

 

        Затвердити уточнені обсяги доходів та видатків районного бюджету на 2021 рік :

 

-    доходи районного бюджету залишити без змін;

 

-    видатки районного бюджету в сумі 23564733,24 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 23164733,24 гривні, видатки спеціального фонду -400000,00 гривень.

 

        Затвердити обсяг резервного фонду  районного бюджету в сумі 100000,00 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду районного бюджету на 2021 рік.

 

2.            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  у сумі 11092310,24 гривень, згідно з додатком 2  до цього рішення.

 

3.            Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 цього рішення.

 

4.            Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році в сумі 10599770,24 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5.                Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення його на офіційному сайті районної ради.

 

6.            Додатки  1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

7.            Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті районної ради.

 

8.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

              

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                           В.О.Тимощук