У К Р А Ї Н А

 

 РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Восьме cкликання

 

(позачергова шоста сесія) 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 від 19 лютого 2021 року                                                    № 177

 

Про програму забезпечення фінансовим

 

ресурсом окремих видатків Рівненського

 

районного бюджету у 2021 році, що виникли

 

у зв’язку із змінами в адміністративно-

 

територіальному устрої України

 

 

 

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 49-2, 116, 117 Кодексу законів про працю України, Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №  807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закону України від 17 вересня 2020 року № 907-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закону України від 15 грудня 2020 року 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», враховуючи клопотання головних розпорядників коштів та районної державної адміністрації, висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків районна рада

 

 

 

в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити  Програму забезпечення фінансовим ресурсом окремих видатків Рівненського районного бюджету у 2021 році, що виникли у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України (додається).

 

2.Рекомендувати районній державній адміністрації зосередити зусилля на забезпеченні  виконання заходів Програми відповідно до встановлених термінів.

 

3.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                          В.О.Тимощук